School op wielen voor kinderen in de sloppenwijken van Mumbai

In India trekken duizenden mensen naar de stad, op zoek naar een beter leven. De meeste van hen eindigen in de snelgroeiende sloppenwijken van steden als Mumbai. Volgens de laatste statistieken leeft ruim 41 procent van de families in deze miljoenenstad in een sloppenwijk. Armoede dwingt de kinderen in de sloppenwijken om te werken. Ze hebben daardoor geen tijd om naar school te gaan. Maar daar is nu een oplossing voor: de school komt naar hen toe, in een bus.

De school op wielen

Ruim 1,7 miljoen Indiase kinderen gaan nog steeds niet naar school. Kinderen als Bharti (15) die moet werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. “Ik wil helpen om de eindjes aan elkaar te knopen”, vertelt ze. “Ik werk op de vismarkt en verkoop citroenen en chillipepers. En als er geen betaald werk is, help ik mijn moeder, zodat zij kan gaan bedelen. We hebben geen huis.” School was voor Bharti tot voor kort een onbereikbare droom, maar sinds kort gaat ze een paar uur per dag naar de school op wielen. Dit project van Plan en de lokale organisatie Door Step School geeft elk jaar ruim 3.000 kinderen uit sloppenwijken de kans om toch naar school te gaan.

 

Schoolbus met een verschil

“Als kinderen niet naar school kunnen, komt de school naar de kinderen”, zegt Bina Lashkari, directeur van Door Step School. Elke dag stoppen de in een schoolbus gevestigde schooltjes op wielen op vier plekken aan de rand van de sloppenwijken. Daar zitten vrijwillige leerkrachten klaar om de kinderen les te geven en ouders aan te moedigen hun kinderen een paar uur per dag naar de schoolbus te laten gaan.
Bharti werkt voor en na haar lessen, maar de uren in de school op wielen zijn de fijnste in haar dag. “Ik ga graag naar school”, zegt ze. “En de leraar zorgt goed voor ons.” De vrijwillige leerkrachten zorgen ervoor dat de lessen leuk zijn en dat de kinderen spelenderwijs leren, bijvoorbeeld met alfabetkaarten en door samen te zingen.

Lalita Raman werkt al jaren als leerkracht in de bus, waar zo’n 20 tot 25 kinderen regelmatig komen. “Ik ben blij dat ik dit werk kan doen”, vertelt Lalita. “Ik kan de kinderen veel leren, maar ik kan ze ook helpen door naar ze te luisteren als ze me hun problemen toevertrouwen.”Aan het einde van het schooljaar proberen Lalita en de andere leerkrachten van de school op wielen om zoveel mogelijk leerlingen te laten doorstromen naar vervolgonderwijs. Pinky is een van de leerlingen voor wie dat is gelukt. Ze woont met haar moeder in een hut in de sloppenwijk, maar ze zit nu in de eindexamenklas van het regulier onderwijs.

Onderwijs loont altijd

Onderwijs is een van de belangrijkste instrumenten voor het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Bovendien is onderwijs het recht van ieder kind. “Bij Plan doen we er alles aan om alle kinderen toegang te geven tot goed onderwijs in een veilige omgeving”, zegt Vernor Muñoz, Plan’s onderwijsadviseur. “De school op wielen is daar een voorbeeld van.”

Bina Lashkari is vastbesloten het succes van de school op wielen vast te houden en niets geeft haar meer hoop dan oud-leerlingen die een succes van hun leven hebben gemaakt, zoals Fatima. Bina: “Toen ze voor het eerst in de school op wielen kwam, had Fatima helemaal niets. Wij hebben haar opgevangen, les gegeven, ingeschreven op een reguliere school en haar gesteund toen ze ging studeren. Ze heeft nu een baan bij de overheid en ik ben zo trots! En Fatima is niet de enige. Er zijn nog veel meer kinderen met een succesverhaal. Dat geeft me kracht en sterkt mijn overtuiging dat onderwijs altijd loont en dat alle kinderen die kans moeten krijgen.”

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes