5 belangrijke oorzaken waarom kindhuwelijken nog steeds bestaan

De periode tussen luier en sluier is voor veel meisjes te kort. Elke 2 seconden wordt ergens op de wereld een meisje gedwongen te trouwen terwijl ze nog een kind is. Maar hoe kan het dat kindhuwelijken vandaag de dag nog steeds bestaan? We zetten de belangrijkste oorzaken van dit complexe probleem op een rijtje.

#1 Armoede

kindhuwelijkenBij grote armoede, gebrek aan voedsel of oorlog, worden meisjes vaker uitgehuwelijkt. Er is dan één mond minder om te voeden. De bruidsschat die ouders in Azië betalen voor hun dochter is goedkoper wanneer ze jong is en geen opleiding heeft.

#2 Discriminatie

Meisjes moeten zo snel mogelijk trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen; deze opvatting geldt nog op veel plekken in de wereld. Jongens moeten later voor de kost zorgen en daarvoor is het belangrijk dat ze eerst een opleiding volgen. Meisjes kunnen volgens deze opvatting dus veel jonger trouwen dan jongens.

#3 Cultuur en traditie

Het huwelijk is voor ouders een manier om een goede toekomst te regelen voor hun dochter. Om haar zo te beschermen tegen verkrachting en ander fysiek geweld en de schande van seks of een zwangerschap voor het huwelijk.
Kindhuwelijken zijn niet aan één godsdienst gebonden. Ze komen voor in alle werelddelen en in alle religies.

#4 Gebrek aan onderwijs

Ongeschoolde dochters van ongeschoolde ouders worden vaker heel jong uitgehuwelijkt. Ze weten niet beter en een huwelijk is vaak de enige manier om hun hoofd boven water te houden. Omgekeerd hebben meisjes die naar school gaan 3 keer meer kans om aan een kindhuwelijk te ontsnappen. Ze zijn mondiger, weten wat hun rechten zijn en leggen zich niet zomaar neer bij tradities. Bovendien kunnen zij met een diploma op zak werk vinden en voor zichzelf zorgen.

#5 Gebrekkige wetgeving

In veel landen is het kindhuwelijk nog steeds toegestaan. En in veel landen die wel een minimumhuwelijksleeftijd (van 18 jaar) in de wet hebben vastgelegd, wordt deze wet niet voldoende gehandhaafd.
Een andere oorzaak is het ontbreken van goede geboorte- en huwelijksregistratie. De leeftijd van het meisje is daardoor onbekend en dus kan ze te jong trouwen.

Wat doet Plan tegen kindhuwelijken?

kindhuwelijken plan nederlandBij Plan zetten we ons wereldwijd in voor een betere kwaliteit van het onderwijs en een schoolopleiding van minimaal negen jaar voor alle kinderen. Onderwijs maakt meisjes bewust van hun rechten en vergroot hun kans op het vinden van werk waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We steunen meisjes en geven voorlichting aan ouders, meisjes en jongens, leerkrachten, dorpshoofden en lokale organisaties over het belang van onderwijs voor meisjes, de schade van kindhuwelijken en het respecteren van de rechten van meisjes.

We lobbyen voor betere wetgeving en handhaving van de wet en zetten signaleringssystemen op, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school.
In Bangladesh bijvoorbeeld, zijn groepen jongeren getraind als wedding busters. Wanneer uithuwelijking van een jong meisje dreigt, komen zij in actie om de ouders ertoe te bewegen van het huwelijk af te zien.

We zorgen ervoor dat meisjes een geboortebewijs krijgen. Daarmee kunnen zij aanspraak maken op hun rechten als staatsburger, hun recht op bescherming en daarmee is haar leeftijd bekend.

Wil je meer weten over kindhuwelijken? Lees er dan alles over in ons dossier.

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes