Een luisterend oor en hulp voor meisjes in Pakistan

Safia, een vrouw uit de Pakistaanse stad Karachi, vond hen in de trein: een klein meisje met haar nog jongere broertje, zittend op de grond van een overvolle treincoupé. Safia ontdekte al snel dat de kinderen alleen waren en nam ze mee naar Madadgaar, een kindertelefooncentrale en crisiscentrum in Karachi, dat door Plan wordt ondersteund.

Hkindertelefoon pakistanet lukte het team van Madadgaar het vertrouwen te winnen van het kleine meisje. Ze vertelt dat ze Mehnaz Bibi heet en dat ze naar de stad is gekomen om te gaan werken. Dan kan haar broertje naar school.
Later vertrouwde ze de hulpverleners van Madadgaar voldoende om op te biechten dat zij en haar broertje van huis zijn weggelopen omdat ze thuis werden geslagen.

Mishandeld
Mehnaz Bibi is een van de honderden meisjes in Pakistan die van huis wegvluchten omdat ze daar worden mishandeld. Madadgaar is opgericht om zulke meisjes te steunen. Ze kunnen gratis het nationale telefoonnummer van de hulplijn bellen voor een luisterend oor, advies, doorverwijzing en daadwerkelijke hulp. Maar ze kunnen ook terecht bij het crisiscentrum. In het afgelopen jaar kreeg Madadgaar ruim 6.800 telefoontjes en ruim 1.100 bezoekers. Bijna alle hulpvragen gaan over geweld en mishandeling.

Mehnaz Bibi en haar broertje zijn, in overleg met hun vader, inmiddels liefdevol opgenomen in een SOS-kinderdorp in Karachi. Het gaat goed met ze.

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes