Obligation to Protect – Egypte, Ethiopië, Kenia en Sudan

In 2013 kreeg Plan Nederland een subsidie van 1,9 miljoen euro van het Mensenrechtenfonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het project ‘Obligation to Protect: Agents of Change Unite Against FGM/C’ om meisjesbesnijdenis te bestrijden in Egypte, Ethiopië, Kenia en Sudan.
Het project loopt van 2014 tot 2017 en heeft als doel meisjesbesnijdenis in één generatie uit te bannen in de betrokken landen.

Dossier MeisjesbesnijdenisIn het kader van Obligation to Protect pakt Plan meisjesbesnijdenis aan op verschillende niveaus en werkt samen met meisjes, families, traditionele en religieuze leiders, mensenrechtenorganisaties en overheidsinstanties. Een belangrijk doel is bewustwording, grotere kennis en vaardigheden van jongeren en epowerment van meisjes, onder meer met inzet van instrumenten als web-based apps en ICT.
In het project worden meisjes, jongens en sleutelpersonen in de gemeenschappen bewust gemaakt van de gevolgen van schadelijke traditionele praktijken en meisjes en gestimuleerd te strijden voor het afschaffen hiervan.

Bijzonder in dit project is de samenwerking met AWEPA, een organisatie van Europese parlementariërs, die de lobby van hun Afrikaanse collega’s voor betere wetgeving tegen meisjesbesnijdenis en de handhaving daarvan ondersteunt.

Beoogde resultaten Obligation to Protect in 2017

  • 170.000 meisjes, 160.000 jongens, 150.000 ouders, 1.600 leraren en 1.200 traditionele en religieuze leiders zijn bereikt en bewust van de noodzaak meisjesbesnijdenis af te schaffen.
  • Meer dan 900 mensenrechtenactivisten zijn gemobiliseerd om afschaffing van meisjesbesnijdenis te promoten.
  • Nationale en provinciale parlementen van de vier landen ontwikkelen wetgeving om meisjesbesnijdenis uit te bannen en zien toe op naleving van deze wet.

Lees meer over meisjesbesnijdenis: