Dossier Meisjesbesnijdenis: Fight against Female Genital Mutilation

Bewustwording en voorlichting over de gezondheidsrisico’s van besnijdenis zijn de belangrijke wapens in de strijd tegen meisjesbesnijdenis. Plan voert publiekscampagnes en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om de ideeën en aannames over meisjesbesnijdenis te veranderen. Plan betrekt daarbij ook religieuze leiders, dorpshoofden en de traditionele vroedvrouwen die de besnijdenissen uitvoeren. Voor hen zoekt Plan alternatieve bronnen van inkomsten. Ook lobbyt Plan bij nationale en lokale politici voor wetgeving tegen meisjesbesnijdenis. Het doel van Plan is dat steeds meer dorpen meisjesbesnijdenis voor eens en voor altijd afzweren en zichzelf officieel en openbaar besnijdenisvrij verklaren. Hierbij hoort ook de belofte om andere schendingen van de rechten van meisjes en jongens tegen te gaan.

meisjesbesnijdenisFight against Female Genital Mutilation – Mali

De staatsgreep van moslimrebellen, die grote delen in het noorden van Mali bezetten, dreigde de strijd tegen meisjesbesnijdenis naar de achtergrond te drukken. Radicale moslimleiders, die de sharia – de islamitische wet – wilden invoeren, begonnen zelfs een tegencampagne.
Maar een aantal dorpshoofden en lokale organisaties lieten het er niet bij zitten. Ze gingen door met campagnevoeren en Malinese radiozenders schoten te hulp. Tussen april 2012 en april 2013 werden maar liefst 515 radio-uitzendingen gemaakt over kinderrechten, geweld tegen vrouwen en schadelijke tradities. 182 religieuze leiders deden mee aan workshops over kinder- en vrouwenrechten en de rol van religie in het gevecht tegen meisjesbesnijdenis. Niet alle invloedrijke moslimleiders gaven zich gewonnen, maar er ontstond wel een levendig debat.

Plan werkt inmiddels samen met een vereniging van jonge moslims, die de geruchten en desinformatie van radicale moslimleiders tegengaat door informatiebijeenkomsten te beleggen. Een lokale moslimleider in Kangaba zei aan het eind van een workshop: ‘Nergens in de Koran staat dat een vrouw moet worden besneden om een moslima te zijn. Laten we niet bang zijn, maar duidelijk vertellen aan gelovigen dat meisjesbesnijdenis niet wordt voorgeschreven in de islam.’

Stand van zaken

Meisjesbesnijdenis is een hardnekkig fenomeen, maar de aanpak van Plan begint vruchten af te werpen. Sinds de start van het programma, in april 2010, daalde in Mali het aantal besneden meisjes onder de vijf jaar met minstens 8 procent in de gebieden waar Plan werkt.

  • 7.950 leden van lokale organisaties volgden een training over besnijdenis, mensenrechten, gender en burgerschap.
  • 65.483 mensen (onder wie 10.056 meisjes) werden bereikt met een informatiecampagne, bestaande uit 1.816 educatieve chat-sessies, 623 videoprojecten gevolgd door debatten, 367 huisbezoeken en 176 counselingsessies.
  • 182 leerkrachten volgden een training over kinderrechten en meisjesbesnijdenis.
  • In alle 180 dorpen in het projectgebied werd een vergadering gehouden, waarin de doelen van het project werden uitgelegd en er werd gediscussieerd over gerelateerde problemen van meisjes, zoals tienerzwangerschappen en voortijdig school verlaten. Hieraan deden in totaal 4.847 mensen mee.
  • Ieder dorp heeft een familie van verhalenvertellers, de Niamakala, die betrokken is bij alle belangrijke gebeurtenissen in het dorp, zoals feesten, trouwerijen en begrafenissen. In ieder dorp kregen één man en één vrouw uit de Niamakala-familie een training over meisjesbesnijdenis en kinderrechten.
  • Plan sloot een overeenkomst met 16 lokale radiozenders. De thema’s kinderrechten en geweld tegen meisjes en vrouwen kwamen aan bod in 515 uitzendingen.
  • Sinds het begin van het project zijn goede relaties opgebouwd met dorpshoofden, lokale en regionale ambtenaren, overheden (waaronder het Malinese ministerie voor de Promotie van Vrouwen, Kinderen en Gezinnen), en lokale verenigingen en jongerengroepen.
  • Ondanks de politieke onrust bezochten medewerkers van Plan Mali tussen april 2012 en maart 2013 61 dorpen in het programmagebied om de voortgang van het project in de gaten te houden.

Zeventig procent van de meisjes die betrokken zijn in het Plan-project in Mali, zijn als gevolg daarvan niet besneden. Twintig procent van de bij het project betrokken dorpen hebben meisjesbesnijdenis volledig uitgebannen. Leiders in deze gemeenschappen hebben een ‘zero tolerance’-verklaring ondertekend tijdens een feestelijke ceremonie.

Lees meer in het Dossier Meisjesbesnijdenis over:

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes