Dossier Meisjesbesnijdenis: facts & figures

Meisjesbesnijdenis of Female Genital Mutilation (FGM) is het gedeeltelijk of helemaal wegsnijden van de vrouwelijke geslachtsorganen, zonder dat daarvoor medische redenen zijn. Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen, verspreid over landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten zijn besneden; ruim 3 miljoen meisjes lopen jaarlijks risico op besnijdenis.
In Nederland leven zo’n 28.000 besneden meisjes; jaarlijks worden in Nederland tussen de 40 en 50 meisjes besneden (Pharos expertisecentrum, z.j.).

Er zijn 4 verschillende types meisjesbesnijdenissen

 • Clitoridectomie: het gedeeltelijke of volledig verwijderen van de clitoris. In bijzondere gevallen wordt alleen de huid rondom de clitoris, de prepuce, verwijderd.
 • Excisie: het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de clitoris en de kleine schaamlippen. In sommige gevallen worden de grote schaamlippen ook verwijderd.
 • Infibulatie: het vernauwen van de vaginale opening door de kleine en grote schaamlippen volledig te verwijderen en de overgebleven delen aan elkaar vast te naaien. In sommige gevallen wordt ook de clitoris verwijderd.
 • Alle andere schadelijke procedures die ervoor zorgen dat de vrouwelijke geslachtsorganen verminkt worden, zoals: verbranden, piercen, prikken of schrapen.
  (WHO, 2014)

meisjesbesnijdenis

Landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt

Landen in Afrika en het Midden Oosten waar FGM voorkomt:

 • Somalië (98% van alle meisjes)
 • Guinée (97% van alle meisjes)
 • Djibouti (93% van alle meisjes)
 • Sierra Leone (90% van alle meisjes)
 • Mali (89% van alle meisjes)
 • Sudan (87% van alle meisjes)
 • Egypte (87% van alle meisjes)
 • Eritrea (83% van alle meisjes)
 • Burkina Faso (76% van alle meisjes)
 • Gambia (75% van alle meisjes)
 • Ethiopië (74% van alle meisjes)
 • Mauritanië (69% van alle meisjes)
 • Liberia (50% van alle meisjes)
 • Guinée-Bissau (45% van alle meisjes)
 • Chad (44% van alle meisjes)
 • Ivoorkust (38% van alle meisjes)
 • Senegal (25% van alle meisjes)
 • Kenia (21% van alle meisjes)
 • Nigeria (25% van alle meisjes)
 • Centraal Afrikaanse Republiek (24% van alle meisjes)
 • Jemen (19% van alle meisjes)
 • Tanzania (15% van alle meisjes)
 • Benin (9% van alle meisjes)
 • Irak (8% van alle meisjes)
 • Togo (5% van alle meisjes)
 • Ghana (4% van alle meisjes)
 • Niger (2% van alle meisjes)
 • Kameroen (1% van alle meisjes)
 • Uganda (1% van alle meisjes)
  (Bron: (Unicef, 2016))

Legitimatie van meisjesbesnijdenis

De redenen die worden gegeven voor meisjesbesnijdenis variëren van samenleving tot samenleving, maar hebben altijd te maken met traditie en een cultureel bepaalde visie op vrouwelijke seksualiteit en aantrekkelijkheid. Meisjesbesnijdenis beperkt zich niet tot één cultuur of religie. Het is een schadelijke traditie met als onderliggend doel controle te houden op vrouwelijke seksualiteit.

 • Het besnijden van een meisje wordt vaak gezien als onderdeel van een correcte opvoeding, het markeren van de overgang van jeugd naar volwassenheid en een voorbereiding op een volwassen leven en het huwelijk. Onbesneden meisjes worden gezien als onrein en onaantrekkelijk.
 • Meisjesbesnijdenis is een manier om een meisje mooi en schoon te maken. In sommige culturen worden de vrouwelijke geslachtorganen gezien als mannelijk en onrein; na een besnijdenis zijn ze hiervan ‘bevrijd’.
 • Door besnijdenis neemt het libido van de vrouw af. In sommige culturen geldt dit als gewenst en correct seksueel gedrag voor vrouwen.
 • In veel culturen is besnijdenis diep verankerd in de traditie en wordt, ten onrechte, gezien als religieus gebod.
  (WHO, 2014)

Wat vinden vrouwen van besnijdenis

Vooral verlangen naar acceptatie, angst voor sociale uitsluiting en de overtuiging dat het gaat om een religieus gebod motiveert vrouwen om besnijdenis te ondergaan en ook hun dochters te laten besnijden. Daarbij zijn besneden vrouwen en meisjes eerder geneigd de traditie te willen handhaven.
Maar het tij begint te keren. In Burkina Faso, bijvoorbeeld vindt 87% van de besneden vrouwen dat deze pijnlijke traditie moet stoppen. Toegenomen kennis van de negatieve effecten van besnijdenis, veranderende attitudes van mannen en grotere weerbaarheid van meisjes en vrouwen zorgen voor een gestage daling van het aantal meisjes dat wordt besneden.
(Unicef, 2013)

Bronnen
World Health Organisation (februari 2014) Factsheet Female Genital Mutilation.

UNICEF (juli 2013) Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change.

Pharos Expertise Centrum (z.j.). Factsheet vrouwelijke genitale verminking.

Lees meer in het Dossier Meisjesbesnijdenis over:

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes