Dossier Kindhuwelijken: dit doet Plan

Middelbaar onderwijs is een belangrijke pijler in de strijd tegen kindhuwelijken. Want een goed opgeleid meisje is zich bewust van haar rechten en heeft meer kans op een goede baan waarmee ze haar eigen geld kan verdienen. Plan zet zich in voor betere kwaliteit van het onderwijs, stimuleert en steunt meisjes om hun opleiding af te maken en maakt zich sterk voor een schoolopleiding van minimaal negen jaar voor alle kinderen. Plan maakt leraren bewust van de achtergestelde situatie van meisjes, lobbyt er met hen voor dat ook getrouwde meisjes naar school kunnen en organiseert kortlopend inhaalonderwijs, waarmee meisjes in korte tijd hun diploma kunnen halen. Ten slotte worden er signaleringssystemen opgezet, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school.

Dossier KindhuwelijkenDaarnaast geeft Plan voorlichting over de gevaren van het kindhuwelijk. Met ouders, jongeren, dorpshoofden en lokale organisaties wordt gesproken over het belang van onderwijs, de schade van kindhuwelijken en het respecteren van de rechten van meisjes. Bovendien lobbyt Plan voor betere wetgeving en de handhaving ervan.

Lees meer over de projecten van Plan tegen kindhuwelijken

Lees meer in het Dossier Kindhuwelijken over:

Inspireer je vrienden

Steun Plan Nederland en geef deze meisjes de kans om naar school te gaan en uit te groeien tot krachtige vrouwen.

Investeer in meisjes

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes