Do’s en don’ts in teksten

Hier vind je de juiste schrijfwijze (en juist gebruik) van veelvoorkomende woorden en begrippen.

Plan, Plan Nederland of Plan International

 • Plan of Plan International – de informatie gaat over het werk en de programma’s van de wereldwijde organisatie.
 • Plan Nederland – de informatie gaat over de Nederlandse organisatie of over een activiteit van de Nederlandse organisatie.
 • Plan Benin, Plan Guatemala, Plan India – de informatie gaat over (activiteiten in) een van de 54 Plan-programmalanden.
 • Plan België, Plan Duitsland, Plan Zweden – de informatie gaat specifiek over (activiteiten in) een van de 23 fondsenwervende organisaties van Plan.
 • Plan International Headquarters (IH) – de informatie gaat over de uitvoerende organisatie van Plan: het hoofdkantoor, gevestigd in Woking (Engeland).

Getallen – tot twintig schrijven we getallen in letters, net als hele tientallen, honderdtallen, enzovoorts. Alle andere getallen schrijven we in cijfers.
Dus: een achtste, tien, zeventien, twintig, dertig, honderd, duizend, miljoen, 22, 43, 105, 1.022.

Cijfers (voor bijvoorbeeld de jaarrekening)

 • Na duizendtallen schrijven we een punt. Dus: 1.000. 10.000.
 • Decimalen worden op twee cijfers afgerond, met een komma ervoor (1,35).
 • In tabellen en financiële teksten gebruiken we valutatekens (€, $).
 • In tabellen schrijven we duizendtallen altijd in cijfers (10.000, 100.000), maar als een getal groter is dan een miljoen schrijven we het aantal in cijfers en miljoen in letters (1,5 miljoen). Voor getallen in teksten gelden andere regels, zie hieronder.
 • Alleen in financiële teksten % gebruiken, in alle andere gevallen het hele woord (procent).

Ziektes

Ziektes (aids, malaria, polio) worden met een kleine letter geschreven, tenzij er sprake is van een acroniem (een woord dat bestaat uit de beginletters van een aantal woorden), zoals ALS. De acroniemen hiv en aids zijn een uitzondering op deze regel, omdat deze zo zijn ingeburgerd.
Let op: in het Engels is de correcte schrijfwijze HIV/AIDS.

Je en u

We spreken onze doelgroepen als collectief aan met ‘je’. Onze doelgroep staat ons nabij en we voelen ons bij hen betrokken. De keuze voor ‘je’ impliceert geen familiair taalgebruik. We hebben respect voor onze doelgroepen en schrijven dus persoonlijk, maar ook vriendelijk en beleefd.

Uitzondering: in communicatie specifiek gericht aan bestaande sponsors – zoals brieven – gebruiken we u.

Landennamen

We houden de aardrijkskundige namen van de Nederlandse Taalunie aan.
Let met name op:

 • Uganda (niet Oeganda)
 • Sudan (niet Soedan)
 • Filipijnen (met één ‘l’ en één ‘p‘).

Let verder op:

 • Plan is een kindgerichte ontwikkelingsorganisatie.
 • Meisjes/meiden – gebruik de term ‘meiden’ alleen als het om meisjes van 15 jaar en ouder gaat.
 • Schrijf ministerie van Buitenlandse Zaken, minister en staatssecretaris.
 • Spreek niet over het Zuiden maar over ontwikkelingslanden of programmalanden van Plan.
 • Schrijf de rechten van het kind, kinderrechten alleen met hoofdletters wanneer ’t over het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind gaat.
 • Samentrekkingen met Plan (en andere eigennamen) schrijf je altijd met een koppelteken. Dus: Plan-medewerker, Plan-projecten.
 • Gebruik geen letterlijke vertalingen uit het Engels.
 • Wij (van Plan) – alleen gebruiken in brieven of teksten die de betrokkenheid bij Plan benadrukken. Gebruik in informatieve teksten: Plan Nederland.
 • Gebruik liever geen verkleinwoorden: geen kindjes of sponsorkindjes.
sluiten