Doelgroepen

Verschillende doelgroepen vragen om een verschillende benadering. Hieronder een overzicht.

Particuliere sponsors

Bijvoorbeeld voor het Girls first magazine

 • Laat de lezer, via het verhaal dat je vertelt, zien, voelen, begrijpen en meebeleven.
 • Gebruik quotes, schrijf zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd, geef waar mogelijk kleine, persoonlijke details van de kinderen die in je verhaal voorkomen en maak je verhaal tastbaar.
 • De teksten zijn betrouwbaar, persoonlijk en gepassioneerd.

Jongeren

Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement

 • Schrijf kort, krachtig en direct.
 • Gebruik duidelijke taal (maar probeer niet jong en hip te doen als je geen jongere bent).
 • Vermijd een belerend toontje.
 • Wees concreet.
 • De teksten zijn persoonlijk, gepassioneerd en resultaatgericht.

Het bedrijfsleven

Bijvoorbeeld een mailing voor corporate partners

 • Illustreer en onderbouw je verhaal met feiten (en zo mogelijk cijfers).
 • Zorg ervoor dat de lezer zich kan identificeren met de kinderen en volwassenen waarover je schrijft.
 • Gebruik quotes, schrijf zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd, geef waar mogelijk kleine, persoonlijke details van de kinderen die in je verhaal voorkomen en maak je verhaal tastbaar.
 • Maak helder welke rol het bedrijfsleven (of een specifiek bedrijf) speelt in het verhaal dat je vertelt, maar vermijd reclame.
 • De teksten zijn betrouwbaar, resultaatgericht, deskundig en ondernemend.

Overheid

Bijvoorbeeld een rapport

 • Zorg dat je voldoende kennis van zaken hebt.
 • Vermijd ambtelijk taalgebruik (ellenlange zinnen, pompeuze en overdreven ingewikkelde woordkeuze).
 • Vermijd overdreven gebruik van jargon, zelfs al schrijf je voor een hoogwaardige, deskundige doelgroep.
sluiten