Feiten en cijfers over meisjes

Wereldwijde statistieken schetsen een onthutsend beeld van het lot van meisjes in ontwikkelingslanden:

  • Jaarlijks ‘verdwijnen’ ruim 100 miljoen nog ongeboren of pasgeboren meisjes;
  • 62 Miljoen meisjes gaan nog steeds niet naar school;
  • Ieder jaar worden twee miljoen meisjes besneden;
  • Meer dan 900 miljoen vrouwen en meisjes moeten leven van minder dan 1 dollar per dag, dat is 70 procent van alle armen;
  • Van alle slachtoffers van seksueel geweld is de helft een meisje van 15 jaar of jonger;
  • Ruim 7 miljoen jonge vrouwen zijn geïnfecteerd met HIV, tegenover 4 miljoen mannen;
  • 68.000 Tienermeisjes sterven jaarlijks door een onveilige abortus;
  • Naar verwachting worden de komende tien jaar ruim 100 miljoen meisjes uitgehuwelijkt; sommige van hen zijn niet ouder dan 12 jaar;
  • In zuidelijk Afrika is tweederde van alle nieuwe HIV-slachtoffers tussen 15 en 19 jaar een vrouw.