Poten in de modder

4 december 2014

Blog door Melle Brinkman, Disaster Risk Management Coördinator bij Plan Nederland

Na vier uur hobbelen over de weg kom ik aan bij een dorpje, waar we hartelijk worden onthaald door het dorpshoofd. We trekken reddingsvesten en rubberlaarzen aan en stappen over op een gammel bootje, waarmee we naar de mangrove moerassen varen. De dorpsbewoners namen hier, na de orkaan Haiyan van vorig jaar november, deel aan een Cash for Work programma. Na de orkaan zaten veel mensen zonder inkomen omdat hun vissersboot bijvoorbeeld was vernield door de storm. Gedurende 15 dagen kregen ze een vergoeding voor het herbeplanten van de mangrove bossen. Veel mensen waren van deze bossen afhankelijk, omdat ze het hout verkochten op de markt. Na de storm was een groot deel echter verwoest. Om ervoor te zorgen dat ze in de toekomst hier weer geld aan kunnen verdienen, en omdat deze mangrove bossen een natuurlijke bescherming vormen voor het water, besloten ze snel na de ramp dat herbeplanting van de bossen een prioriteit was.

IMG_3396Ik probeer mijn evenwicht te bewaren als ik de boot uitstap – wat nog een hele klus is want het is een rank bootje. Ik wurm mij tussen de bomen door, waarbij ik tot mijn enkels wegzak in de modder en probeer grip te vinden bij de dichtstbijzijnde tak omdat mijn rechtervoet wordt vacuüm gezogen. Wat voel ik mij een lompe blanke Hollander, terwijl de dorpsgenoot die mij de wegwijst zonder schoeisel van de ene tak naar de andere springt. Ze laten mij zien hoe ze de mangrove plantjes planten. Ondertussen vertellen ze mij dat ze op tijd werden gewaarschuwd dat de orkaan Haiyan op komst was. Gelukkig waren ze net op tijd om naar een hoger gelegen school te vluchten, en waren er in hun dorp geen doden gevallen.

Mangrove bossen herbeplanten

Er moeten nog twee van de zes hectare van de mangrove bossen worden herbeplant. Dat doen ze nu tussen de bedrijven door. Aangezien er een verbod is ingegaan op het verkopen van hout uit de mangrove (zodat deze zich goed kan herstellen), zijn veel mensen andere inkomstenbronnen gaan zoeken,  zoals bijvoorbeeld werken als timmerman of visser. Vooral na de storm waren er veel timmerlui nodig om huizen te bouwen/ te renoveren.

IMG_3420Na het bezoek varen we weer terug en vervolgen we onze reis. Op weg naar de klaslokalen die Plan heeft gebouwd ter vervanging van de ingestorte, gammele scholen na de storm. Een jaar na Haiyan is er al veel gebeurd aan wederopbouw. Maar er is nog een lange weg te gaan waar Plan zeker aan zal bijdragen.

 

 

 

 

Inspireer je vrienden

Orkaan Haiyan raasde in november 2013 over de Filipijnen en richtte in een groot gebied onvoorstelbare schade aan De noodhulpactiviteiten van Plan voor de vele duizenden slachtoffers gaan onverminderd door.

Geef voor de Filipijnen na Haiyan

Help Plan helpen!

Er is al veel bereikt in de Filipijnen, maar er moet ook nog heel veel gebeuren om de kinderen en hun familie hun toekomst terug te geven.