Kindhuwelijken vaak nog traditie

25 februari 2013

Door Floor

Vanuit traditie besluiten nog veel ouders om hun dochters al op jonge leeftijd te laten trouwen. De grootste oorzaak van kindhuwelijken is echter armoede. Veel ouders hebben niet voldoende geld om hun dochter naar school te laten gaan of maar nauwelijks geld om voor ze te zorgen. Deze ouders zien als enige oplossing dat hun dochter gaat trouwen. Zodra een jongen of man zich wil verloven met hun dochter, stemmen ze toe. Ze zien het als de minst slechte van de twee opties. Ten slotte weten veel families ook niet dat het slecht en zelfs verboden is om je kind te laten trouwen.

Buumba1“Plan richt zich op verschillende manieren op het tegengaan van kindhuwelijken”, legt Buumba uit. “Enerzijds in het child protection programme dat startte in januari 2010, waarin we binnen gemeenschappen structuren creeren, die kinderermisbruik – en kindhuwelijken in het bijzonder – tegengaan. Allerlei groepen binnen de gemeenschap worden door Plan getraind en ingezet om (aanstaande) kindhuwelijken te voorkomen en te stoppen. Dorpshoofden, leraren, verpleegsters, chiefs van de regio en andere invloedrijke mensen gaan gesprekken aan met ouders en kinderen om ze te informeren dat kindhuwelijken slecht en de zwangerschappen die er vaak kort op volgen gevaarlijk zijn. We creeren bewustwording en geven informatie. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat het volgens de statutary law verboden is om je kind onder de zestien te laten trouwen. Deel van het child protection programme is ook de lobby bij de overheid om zowel de traditionele wet als de statutary law wet te veranderen, waardoor meisjes pas mogen trouwen als ze twintig jaar oud zijn.”
Naast bewustwording, zorgen we met het Girl Power Project (gestart in januari 2011) ook dat meisjes sterker en zelfredzamer worden. Een grote oorzaak van kindhuwelijken is armoede. Als meisjes hun school afmaken en geholpen worden met het opzetten van eigen bedrijfjes, dan is de kans dat ze jong trouwen veel kleiner. We stimuleren meisjes in school te blijven, maar leren ze in projecten ook hoe zij en hun familie geld kunnen sparen en dit investeren in school of het opzetten van een bedrijfje.”

Paralegal-praat-met-vrouwen-en-meisjes-in-het-dorp“Beide projecten zijn vrij kort geleden gestart, maar we merken al goede resultaten! Zo worden gevallen van verlovingen bij jonge meisjes veel vaker gemeld, waardoor actie ondernomen kan worden en het huwelijk tegen gehouden wordt. Reeds voltrokken kindhuwelijken worden steeds vaker verbroken, omdat mensen inzien dat het fout is. We zijn ook heel blij dat het ons gelukt is om de medewerking van een groeiend aantal Chiefs te krijgen. Zij hebben vanuit de traditie in Zambia een enorme voorbeeldfunctie in de gemeenschap en veel macht. Zij kunnen mensen uit de gemeenschap verbannen wanneer zij niet willen luisteren. Als hij zich duidelijk uitspreekt tegen kindhuwelijken, daar wordt daar goed naar geluisterd. Dat hebben we nodig.”

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind