Jongeren en ICT in Tanzania en Zambia

5 november 2015

Door Annelies van den Berg, senior themadeskundige youth entrepreneur, Plan Nederland

Ook in Nederland hoor je vaak over de problematiek van jongerenwerkloosheid; het is een wereldwijd probleem. Toch gaat het voor jongeren in Tanzania en Zambia niet zozeer om werkloosheid als wel om de kwaliteit van werk en de mogelijkheid om daarmee een bestaan op te bouwen. Van alle jongeren in sub-Sahara Afrika heeft 90 procent een baan in de informele sector; slechts een op de tien jongeren heeft dus een arbeidscontract en recht op sociale bescherming. Ook werkt meer dan tweederde van de jongeren in zogenoemde ‘kwetsbare’ banen, waarbij vaak sprake is van uitbuiting.

De Buni Hub

Jongeren en ICT in Tanzania en ZambiaMaar er zijn ook positieve trends zichtbaar. Meer en meer bedrijven zijn erin geïnteresseerd om branches op te zetten of activiteiten te ontplooien in Afrikaanse landen. Jongeren grijpen kansen aan om handeltjes te beginnen en bedrijfjes te starten. En er komt gelukkig ook steeds meer ruimte voor vernieuwing, zoals bij de Buni Hub in Tanzania, een innovatie hub waar jongeren digitale producten kunnen ontwikkelen om een eigen bedrijfje te beginnen. Jongeren hebben daar bijvoorbeeld zelf een 3D-printer gebouwd, die vervolgens de onderdelen voor een volgende 3D-printer heeft geprint. Deze printer is in bruikleen gegeven aan een school in een arme wijk in Dar Es Salaam.

De hele wereld als afzetmarkt

Digitale technologie en ICT gaan veel nieuwe kansen creëren voor jongeren, juist in sub-Sahara Afrika. Denk aan banen bij bedrijven op het gebied van data-entry of automatisering, maar ook aan jonge ondernemers die met behulp van ICT en internet gemakkelijker toegang krijgen tot markten om hun producten te verkopen. De hele wereld is ineens hun afzetmarkt!

Daarnaast is er ook de toegang tot informatie en kennis, die dankzij ICT gedeeld kan worden, van metropool tot een klein dorpje in Zambia. Iedereen kan via een smartphone of computer een taal leren of zelfs een module aan Harvard volgen.

Nergens zoveel impact

Jongeren en ICT in Tanzania en ZambiaEr zijn dus veel mogelijkheden. Onderzoeken laten zien dat de digitale revolutie en de opmars van sociale media nergens zoveel impact hebben als in Afrikaanse landen. Gelukkig wordt digitale technologie ook steeds betaalbaarder. In Tanzania kun je een simpele smartphone kopen voor nog geen vijftig euro en er is een grote dekking van mobiel internet in de regio.

Juist omdat de leefwereld van jongeren zo nauw aansluit bij technologische ontwikkelen en sociale media, wil Plan hen ondersteunen om toegang te krijgen tot deze digitale wereld, waarmee zij meer mogelijkheden krijgen voor het opdoen van kennis en vaardigheden. En daarmee hebben zij weer betere kansen op de arbeidsmarkt.

Plan werkt samen met bedrijven om al deze potentiële kansen voor jongeren in kaart te brengen. We spreken hierover met bedrijven waar jongeren mogelijk een baan zouden kunnen vinden, maar ook met beroepsopleidingen om te kijken of we gezamenlijk hun curricula marktgerichter kunnen maken en wellicht voor een deel via e-learning kunnen aanbieden. Zo bereiken we meer jongeren met een kwalitatief goede opleiding, tegen lagere kosten.

Op basis van onze bevindingen willen we komend jaar in Tanzania en Zambia van start gaan met een groot programma voor jongeren. Dit programma is erop gericht de digitale wereld voor jongeren te ontsluiten, zodat zij hiermee een inkomen kunnen verdienen en uit de armoedespiraal kunnen komen.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind