Indrukwekkend, de kracht van meisjes!

7 mei 2013

Daniëlle Prent, HR-manager van Plan Nederland, was in april in Girls Power voor een internationale workshop over Plan’s Girls Power programma. Ze hield een blog bij.

IMG_2811We waren op audiëntie bij de vice-president van het Ethiopische hooggerechtshof. Een zeer officieel bezoek, maar ik moest toch glimlachen toen zijn assistent achter hem aan rende en ons allemaal braaf een kaartje overhandigde… En ook toen het mobieltje van een van de koffiedames afging en de kerstringtone bleek te hebben. I wish you a merry x-mas.

Kinderrechten

Maar wat bijzonder om de verhalen te horen… Over opvang op locatie voor kinderen die in de rechtsgang belanden, omdat ze zelf criminele activiteiten vertonen, maar ook als ze zijn mishandeld, op straat leven of hun ouders in problemen zijn geraakt. Ook worden er kinderen gebracht door de politie, die ze ergens hebben ‘gevonden’. De politie is daarmee dus ook bij het project betrokken.

Maar hoe ze er ook terechtkomen, er is direct kindvriendelijke opvang. En als het nodig is een kindvriendelijke rechtbank, de eerste in Ethiopië waar verhoor van kinderen in aparte ruimtes plaatsvindt via camerasystemen en met hulp van een maatschappelijk werker. Over kinderrechten mag je in Ethiopië nog niet spreken, maar met deze aanpak en via lobby bij de overheid, komt er langzaam verandering in een land waar 52 procent van de bevolking onder de 18 jaar is. Gek he? En dan (nog) niet over de rechten van kinderen mogen spreken.

Veel gezien

IMG_2810In Adama bezoeken we een kindertelefoon – na een helse rit van vier uur.

Een noodnummer voor kinderen is voor ons al bijna passé, maar hier in Ethiopië is het een bijzonder initiatief, met effect. Kinderen durven te bellen, het nummer is gratis en de kinderen kunnen direct worden geholpen.

Het zijn allemaal schakels naar een beter leven voor meisjes en we hebben er de afgelopen dagen veel van gezien: van de hoogste rechter, via de Plan-kantoren, de organisaties waar we goed mee samenwerken tot resultaten in cijfers en overzichten. En we hebben de problemen gezien die er nog zoveel zijn. Meisjes zonder geboortecertificaat bijvoorbeeld, waardoor ze officieel niet bestaan en daardoor geen toegang hebben tot onderwijs of gezondheidszorg en het risico lopen verhandeld te worden.

Daar werken we voor!

Maar we sluiten af met een positief gevoel. We bezoeken een school waar in het kader van ons programma een girls corner is ingericht: een aparte ruimte met een echte club voor meiden, maar – let op – ook jongens mogen lid worden! 1 op de 5 leden is een jongen. Goed dat jongens en meiden hier samenwerken.

En na alle uitleg en formele presentaties, spreken we eindelijk de meiden zelf.

Wat geweldig om te zien voor wie we het doen! Meiden die voor zichzelf opkomen, zelfverzekerd rechtop staan en die vertellen hoe belangrijk het voor ze is dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en meidendingen met elkaar kunnen bespreken. Maar er is meer. Ze krijgen nu hulp bij problemen, kunnen in hun eigen meidenbibliotheek gerichte informatie lezen en voorlichting krijgen over seksualiteit en andere aangelegenheden van het lichaam, onderwerpen die tot nu toe niet bespreekbaar waren. De meisjes zijn trots en dankbaar en willen zich inzetten om later ook hun dochters een betere toekomst te bieden. Kijk, daar werken we voor: voor een generatie die het gaat overnemen. Prachtig en indrukwekkend, maar ook heel simpel en tastbaar.

Het zijn zware en vermoeiende dagen. We reizen van hot naar her, zitten opgevouwen met z’n allen in een busje en zitten uren in de hitte op een stoeltje naar verhalen te luisteren. Maar het is ’t allemaal waard. Het werk van Plan wordt voor mij steeds concreter en tastbaarder. En is dat niet wat je soms wilt horen en zien?

Ik ben er trots op!

Daniëlle Prent

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind