Een einde aan kindhuwelijken in Malawi

26 juli 2016

Tionge | Plan NederlandDe komende weken verzamelt Plan Nederland handtekeningen om jonge actievoerders in Malawi te steunen die een einde willen maken aan kindhuwelijken. Tionge, 24 jaar, strijdt voor de rechten van meisjes en vrouwen en is jongerenlobbyist bij Plan Malawi. Ze vertelt waarom het voor haar zo belangrijk is dat er een einde komt aan kindhuwelijken en waarom ze jouw steun nodig heeft om kindhuwelijken te voorkomen.

Malawi is een van de landen met het hoogst aantal kindhuwelijken ter wereld. Jonge meisjes die slachtoffer worden van kindhuwelijken maken hun school niet af en hebben weinig te vertellen over hun toekomst. Als een meisje op jonge leeftijd trouwt krijgt ze te maken met geweld, misbruik en een gedwongen seksuele relatie.

Laat een meisje een meisje zijn

Tionge ziet het huwelijk als een belangrijk stap. “Ik denk niet dat kinderen van 17 jaar of jonger klaar zijn voor een huwelijk. Het leven kent een aantal fasen: als je kind bent, moet je kunnen spelen en je als kind kunnen gedragen. En tieners moeten tieners zijn en het leven inrichten zoals ze dat zelf willen. We willen zelf kiezen wanneer we trouwen en met wie. Een vrouw moet fysiek en mentaal klaar zijn om te trouwen. Een 11-jarig meisje is dat niet, ze moet nog niks met het huwelijk kunnen of willen doen, dat is simpelweg niet eerlijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes zich bewust worden van hun identiteit in de pubertijd. Waarom zouden meisjes niet de gelegenheid krijgen om hun eigen identiteit te vinden? Waarom staan we toe dat meisjes voor anderen moeten zorgen, terwijl ze nog aan het uitzoeken zijn wie en wat ze zijn?

Daarom wil ik iets doen aan kindhuwelijken. Ik doorbreek alle vooropgezette meningen over wat een meisje zou moeten doen: samen met Plan praat ik met vertegenwoordigers van de overheid en voer ik campagne om veranderingen teweeg te brengen.”

Malawi | Plan Nederland

Tionge samen met haar mede-campagnevoerders

Campagne tegen kindhuwelijken

“Samen met de andere jongerenlobbyisten voer ik al twee jaar campagne om een einde te maken aan kindhuwelijken. We hebben de wet en de mazen in de wet zorgvuldig bestudeerd. We hebben de ‘Minister van Gender’ ontmoet, die haar hulp heeft toegezegd. De overheid steunt ons want ze zijn blij dat jonge mensen zich met de kwestie bezighouden. Daarom denken we dat we echt iets kunnen bereiken. Wij zijn de leiders van vandaag, niet van morgen. Daarom moeten jonge mensen nu campagne voeren om veranderingen tot stand te brengen!

In 2015 is de wet veranderd om kindhuwelijken te verbieden, maar een sub artikel staat nog steeds toe dat kinderen met toestemming van hun ouders wél mogen trouwen voordat ze 18 jaar zijn. Ouders kunnen zo hun kinderen nog steeds dwingen tot een huwelijk. Wij willen dat dit artikel wordt geschrapt omdat dit leidt tot slechte verhoudingen tussen mannen en vrouwen in onze maatschappij.

Steun uit alle delen van de wereld zorgt ervoor dat ook mensen in Malawi in verzet komen, wakker worden en onze campagne serieus nemen. Het laat zien dat we niet alleen staan, dat er verbondenheid is en een meerderheid die zegt: ‘We geloven dat dit het begin kan zijn van iets moois’. We werken samen met de overheid: ze steunen onze campagne. Jouw handtekening laat zien dat we niet alleen staan.”

Gelijkheid voor meisjes en vrouwen

“De aanpassing van de grondwet is nog maar het begin, ook de ongelijkheid binnen families moet worden aangepakt. Ook meisjes moeten leren dat ze mogen dromen. Meisjes worden opgevoed om goede moeders en echtgenotes te zijn, waarom kunnen jongens en vaders dat niet ook doen? Mannen en vrouwen moeten de verantwoordelijkheid voor het gezin delen. Mijn collega Mervis wordt heel anders behandeld dan haar tweelingbroer. Ze moet van school af om in het huishouden te helpen, terwijl haar broer niet eens weet hoe hij moet koken. Ik ga mijn kinderen leren dat jongens en meisjes gelijk zijn en dat we verantwoordelijkheid moeten delen.

Als we de grondwet kunnen wijzigen en families kunnen laten zien dat meisjes gelijk moeten worden behandeld, kunnen meisjes worden gered van kindhuwelijken. Dan maken ze hun opleiding af en krijgen ze niet op te jonge leeftijd kinderen. Ik vind dat vrouwen een leidende rol op zich moeten nemen in de maatschappij!”

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind