De strijd tegen ebola: het is mooi om te zien dat Plan echt een verschil maakt

27 februari 2015

Melle Brinkman, Disaster Risk Management coördinator bij Plan Nederland, is voor een aantal weken in Guinée om het Plan-team daar te adviseren en te ondersteunen in de strijd tegen ebola. Dit is zijn derde blog uit het veld.

Melle in Guinee6 201404-GIN-01-lprVandaag bezoek ik een school en ik ben blij om te zien dat het klaslokaal vol zit. 19 januari zijn in Guinée de scholen weer geopend, maar in de eerste weken daarna bleven veel leerlingen nog weg. Ze waren bang om door de laserthermometer te worden geïnfecteerd. Maar nu vertellen ze mij hoe blij ze zijn om na 7 maanden verplichte vakantie weer naar school te kunnen gaan. De risico’s nemen ze op de koop toe.
Alle kinderen zijn zich zeer bewust van de gevaren van ebola. Daarom wassen ze elke ochtend hun handen met chloor voordat ze het klaslokaal ingaan en wordt hun temperatuur bij binnenkomst gemeten. Ze doen ook hun best elkaar niet aan te raken, wat nog een hele uitdaging is in een overvol klaslokaal.

Verrotte matrassen

Het project waarvoor ik hier in Guinée ben en dat door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gefinancierd, richt zich op verbetering van het virus early warning system, maar ook op het verbeteren van de basisgezondheidszorg. Zo krijgen gezondheidswerkers een training en worden gezondheidscentra en gezondheidsposten gerenoveerd. Vaak verkeren deze in slechte staat en zijn er geen water en geen latrines aanwezig. Plan gaat dit aanpakken en dat is nodig ook.
Diep in de jungle bezoek ik zo’n gezondheidspost. Ik tref vier buitenmuren aan met een dak en verschillende ruimtes, vieze, verrotte matrassen en een onderzoekstafel waarvan je maar hoopt dat je er nooit op hoeft te liggen. Vol trots laten de medewerkers mij de medicijnkast zien: foliumzuur, iets tegen bronchitis en wat verband. Buiten een latrine die van ellende uit elkaar valt. De overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze posten, maar door gebrek aan geld gebeurt dit vaak niet. Daar komt nog bij dat mensen uit angst voor ebola niet naar deze gezondheidsposten komen. Ze denken dat ze daar juist ebola oplopen.

Wat een impact heeft deze ziekte!

Mijn tocht door de Guineese Forest Region zit erop. Na vier dagen reizen, van Kissidougou naar Gueckedou en van Macenta naar N’Zerekore, vlieg ik terug naar Conakry. Hoog boven de jungle overdenk ik alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen en alle mensen die ik heb ontmoet: de districtsambtenaren, de jongeren die voorlichting geven, de mensen uit de dorpen waar ebola flink heeft huisgehouden, de medewerkers van de ebola-behandelcentra. Ik denk terug aan de bijeenkomst van alle grote hulporganisaties, gemeenten en de WHO waarin iedereen elkaar een update geeft over de huidige stand van zaken en de gesprekken met Plan-collega’s over de gevolgen van ebola, – voor de bevolking, maar ook voor hun eigen werk – en de angst, vooral in het begin toen er nog weinig bekend was over de ziekte. Ik heb gezien hoe de gezondheidszorg er aan toe is, en hoeveel er nog moet gebeuren.

Plan Nederland_MelleBrinkman.2015Wat een impact heeft deze ziekte op de samenleving! Natuurlijk in de eerste plaats door de vele doden en zieken, maar de gevolgen reiken veel verder. Grote werkgevers hebben hun activiteiten stilgelegd, waardoor mensen geen inkomen meer hebben en er veel minder klanten zijn voor de stalletjes langs de weg of op de markt. En veel mensen zijn al hun huisraad kwijtgeraakt, omdat ze een ebola-patiënt in huis hadden en hun spullen vanwege besmettingsgevaar moesten worden verbrand.
Ik realiseer me dat de ongrijpbare en beangstigende ziekte ebola voor mij een gezicht heeft gekregen. Maar ik zie ook de hoop, vooral in de klaslokalen die ik heb bezocht. En na alle positieve reacties van dorpelingen, collega-NGO’s en districtshoofden besef ik dat ik voor een organisatie werk waar ik trots op mag zijn. Het is mooi om te zien dat Plan echt een verschil maakt in de gemeenschappen waar we werken.

 

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind