De rechten van meisjes: actie is nodig, niet alleen mooie woorden!

31 maart 2015

Door Yulisa (16), Plan-jongerengedelegeerde op de 59e Convention on the Status of Women

Ik ben in New York voor de 59e Convention on the Status of Women, de internationale conferentie van de Verenigde Naties over de situatie van meisjes en vrouwen wereldwijd. Ik heb gesproken met mensen uit verschillende landen en ik heb veel geleerd over de situatie van meisjes in andere delen van wereld en de problemen waarmee zij te maken krijgen.

Yulisa1 201503-USA-01-lprIk voel overal de steun en ik zie dat iedereen hier het beste van zichzelf geeft om de situatie van meisjes te veranderen. We hebben een gemeenschappelijke missie en werken voor hetzelfde doel: de stem van meisjes en vrouwen moet worden gehoord en meisjes moeten de kans krijgen hun rechten te claimen. Daarvoor is actie nodig, niet alleen woorden.

Mensen in hoge posities

Hier voel ik even dat ik de wereld kan veranderen. Ik heb mensen in hoge posities ontmoet, mannen en vrouwen, die graag onze ervaringen willen horen in ons dagelijks leven. Zij willen echt begrijpen wat het betekent om een meisje te zijn in bijvoorbeeld mijn land, de Dominicaanse Republiek, en slachtoffer te zijn van pesten en geweld thuis.

Het maakt me heel boos als mensen met de macht om veranderingen te bewerkstelligen dat niet doen en alles bij de oude tradities laten. Sommige van hen denken dat je van meisjes geen grootste dingen kunt verachten en houden ons daarom klein. Maar hier in New York voel ik me bevoorrecht omdat ik de spreekbuis kan zijn voor miljoenen meisjes die hun ervaringen zouden willen delen, en iedereen luistert naar de mijne.

Rechteloze objecten

Ik hoop dat het na deze conferentie niet alleen blijft bij mooie woorden en nieuwe conferenties en meer paneldiscussies. Ik hoop dat er voor meisjesrechten Yulisa2 201502-ECU-02-scrwerkelijk actie wordt ondernomen en dat die actie ook doordringt tot de Dominicaanse Republiek. We kunnen de wereld alleen veranderen als we bij de basis beginnen, lokaal, in onze dorpen.
Ik wil daaraan bijdragen. Ik wil de mentaliteit veranderen van mensen die meisjes en vrouwen zien als rechteloze subjecten. Die niet geloven dat wij in staat zijn leiding te geven of een belangrijke functie te bekleden, alleen omdat we meisjes en vrouwen zijn en zouden behoren tot het ‘zwakke geslacht’. Maar al dat werk dat traditioneel aan meisjes en vrouwen wordt toebedeeld, zoals koken, schoonmaken en zorgen voor de kinderen, weerhoudt ons ervan om ons verder te ontwikkelen.

Uit de schaduw

Ik ben veranderd door mijn bezoek aan New York. Ik hoop dat ik meisjes heb geïnspireerd, net zoals ik geïnspireerd ben door hen. En ik heb heel veel geleerd – strategieën en methodes – die ik hopelijk thuis in de Dominicaanse Republiek kan toepassen. Ik hoop ook dat veel mensen hebben geleerd over de situatie van meisjes in de Dominicaanse Republiek en wat echt belangrijk voor ons is. Mijn wens is dat veel meer meisjes de kans krijgen om zich uit te spreken en net als ik uit de schaduw te stappen.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind