De eerste lichtpuntjes in de ebola-crisis

2 oktober 2014

Blog door: Gbaka Sandouno, programmamanager van Plan in Guinée

Dagelijks horen we dat de ebola-crisis erger en erger wordt, met een stijgend aantal mensen dat besmet is en steeds meer doden. De epidemie breidt zich uit en veroorzaakt stress, angst en frustratie. Maar hier in Gueckedou, zien we ook de eerste tekenen van hoop: de situatie is niet meer zo alarmerend als een paar maanden geleden.

Van de 49 zieken die hier in ziekenhuizen worden behandeld, komen maar vijf patiënten uit Gueckedou. En in vergelijking met twee maanden geleden, toen de situatie in de getroffen communities met de dag erger werd, zien we Godzijdank steeds meer verbetering. Een van de grote problemen die we als Plan het hoofd moesten bieden in onze strijd tegen ebola, was de vijandigheid van de bevolking, de wilde geruchten en de twijfel of er wel een ebola-virus bestond. Dit probleem is voor een groot deel opgelost, mede dankzij de inzet van religieuze leiders, vrouwenorganisaties en jongeren. Zij hebben ons geholpen om mensen ervan te doordringen dat ebola echt is en geen complot.

Gedragsverandering

blog ebola-lichtpuntje4 201409-GIN-10-lprWe zien inmiddels dat de meeste mensen zijn gestopt met het verspreiden van geruchten en daadwerkelijk de nodige maatregelen treffen om besmetting te voorkomen. We zien bijvoorbeeld dat handen schudden tijdelijk is afgeschaft en dat de toeloop van mensen naar markten en feesten aanzienlijk is verminderd. Het is triest dat dit gebeurt, maar op dit moment is het wel veiliger en beter en het is goed om te merken dat mensen zich dit realiseren en zich aan de preventieregels houden. Als iemand nu ziek wordt op straat, houden mensen afstand en bellen de ebola-hotline naar gespecialiseerde gezondheidswerkers, die dan zo snel mogelijk hulp kunnen bieden.

Levend bewijs

Een ander teken van hoop zijn de mensen die zijn genezen van ebola. In Gueckedou zijn dat tot nu toe zijn dat 42 personen, die samen een vereniging hebben opgericht om te helpen in deze crisis. Ik tref ze bijna iedere ochtend, want zij spelen een belangrijke rol in onze voorlichtingscampagnes. Zij doen bijvoorbeeld mee aan lokale radio-uitzendingen, waarin ze vertellen hoe ze besmet zijn geraakt en wat er daarna gebeurde. Juist zij kunnen overtuigend over het voetlicht krijgen dat ebola echt is. En misschien nog belangrijker: dat snelle behandeling zin heeft. Zij zijn daarvan het levende bewijs! Door hun verhalen zijn zieken minder bang geworden om naar het ziekenhuis te komen voor behandeling.

Hygiënekits

In Gueckedou en andere besmette gebieden in Guinée zijn voor grote groepen preventietrainingen georganiseerd en zijn overal punten aangelegd waar mensen hun handen kunnen wassen. We zien dat traditionele gebruiken, bijvoorbeeld bij begrafenissen, steeds vaker worden vermeden. En de hygiënekits die een paar maanden geleden nog massaal werden geweigerd, worden door dezelfde mensen opgehaald en gebruikt.

De ebola-epidemie is nog lang niet voorbij en het blijft een moeilijke en angstige situatie voor miljoenen mensen, maar als we blijven samenwerken, elkaar vertrouwen en allemaal maatregelen treffen om onszelf en onze kinderen te beschermen, kunnen we ebola de baas worden!

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!