Blog Monique van ’t Hek: “Meisjes zijn de vrouwen van de toekomst”

16 april 2013

Door Monique

Onder de noemer “Wat de wereld verdient” presenteerde minister Ploumen begin april haar beleidsnota. Hoewel ik de bezuinigingen natuurlijk betreur, moet ik het de minister nageven dat ze binnen dit kader verstandige keuzes maakt. Ze breekt niet in één klap het MSF-II stelsel af, maar herziet die financieringsbron vanaf 2016. Zo komen lopende programma’s- zoals het Girl Power- programma waarvan Plan Nederland penvoerder is – niet acuut in de problemen. Ook wordt de thematische aanpak van haar voorgangers op mondiale thema’s zoals voedselzekerheid, water, veiligheid, migratie, klimaat en handel gecontinueerd.

53579scr_ddf851c855bb375Ik kan me als directeur van Plan Nederland niet anders dan verheugen over het feit dat de minister vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en – rechten (SGRG) tot speerpunten van het Nederland beleid bestempelt. Onderdrukking en discriminatie van vrouwen en meisjes, gender gerelateerd geweld zoals verkrachtingen, uithuwelijking, vrouwenhandel en meisjesbesnijdenissen, ze zijn aan de orde van de dag in grote delen van de wereld. Niet alleen is dat bijzonder onrechtvaardig voor de meisjes en vrouwen die het overkomt, het houdt ook de ontwikkeling tegen van het land waarin zij leven.

61648scr_12be7bb3a804631Wanneer meisjes en jonge vrouwen een opleiding kunnen volgen waarmee ze gekwalificeerd raken voor de arbeidsmarkt, zullen zij in staat zijn om een (hoger) inkomen te verwerven. Ook blijkt dat als opgeleide meisjes trouwen, ze minder kinderen en ook gezondere kinderen krijgen. Bovendien investeren zij 70 procent van hun inkomen terug in hun gezin waardoor hun kinderen, dochters én zonen, ook naar school gaan. Helaas blijken jongens en mannen in ontwikkelingslanden maar 30 procent van hun inkomen aan hun gezin te besteden.

56809scr_4dafbb3ccca2cd4Investeren in meisjes is dus de beste weg uit de armoedespiraal. Daarom is het jammer dat de minister ervoor kiest om onderwijs als speerpunt af te bouwen. Want hoewel het met het basisonderwijs in de wereld de goede kant op lijkt te gaan, is middelbaar onderwijs voor miljoenen meisjes in de wereld nog steeds geen werkelijkheid. Het uitbannen van extreme armoede en het realiseren van duurzame en inclusieve groei is alleen haalbaar als meisjes waar ook ter wereld in staat worden gesteld naar school te gaan, deel te nemen aan het arbeidsproces en keuzes leren maken over eigen leven, seksualiteit en kinderen. En dat kan niet zonder goed onderwijs.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind