Wederopbouw van een hard getroffen land: Haïti, drie jaar later

11 januari 2013

Drie jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti kan kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan zich volledig richten op de wederopbouw en lange-termijnontwikkeling. Na een lange periode van noodhulp, concentreert Plan zich nu op de wederopbouwactiviteiten. Plan Haïti zet vooral in op onderwijs, gelijke kansen voor meisjes, geboorteregistratie en gezondheidsvoorlichting in de strijd tegen cholera en andere veelvoorkomende ziektes. Plan heeft met steun uit onder andere Nederland, (door middel van de bijdrage van de Samenwerkende Hulp Organisaties), de afgelopen drie jaar al veel bereikt, ondanks moeilijke omstandigheden.

“Er is nog een lange weg te gaan”, waarschuwt Nigel Chapman, CEO van Plan International. “Maar Plan is er voor de lange termijn. We willen ervoor zorgen dat Haïti niet wordt vergeten en dat de kinderen van Haïti de kans krijgen om te herstellen en hun land opnieuw op te bouwen.”

Veel bereikt
Door politieke onrust, nieuwe overstromingen en een cholera-epidemie duurde de noodhulpfase veel langer dan voorzien. Toch is in de afgelopen drie jaar ook veel bereikt. Plan heeft 314 aardbevingbestendige klaslokalen gebouwd en ervoor gezorgd dat meer dan 33.000 kinderen weer naar school kunnen. Honderd vrouwen met jonge kinderen van wie de man was omgekomen bij de ramp kregen een goede woning en ruim 400.000 mensen kregen voorlichting en medische zorg tijdens de cholera-uitbraak.
Ruim 12.000 kinderen kregen psychosociale ondersteuning en 36.000 mensen namen deel aan Plan’s cash-for-work-programma’s. In deze programma’s werken Haïtianen tegen betaling mee aan de wederopbouw van hun eigen omgeving. Met dit geld kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Plan trainde het afgelopen jaar ruim 1200 vrouwen om in hun eigen inkomen te voorzien en voerde een aantal programma’s uit om kinderhandel tegen te gaan en kinderen bewust te maken van hun rechten.

Algemene Rekenkamer positief over bestedingen Haïti-gelden
Dankzij steun van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) van ruim 1 miljoen euro over de afgelopen drie jaar, heeft Plan Nederland bescherming kunnen bieden aan meer dan 14.000 kinderen nabij de hoofdstad Port-au-Prince (en Croix des Bouquets) en Jacmel, beide zwaar getroffen gebieden van Haïti. Ruim 33.000 kinderen gaan weer naar school in aardbevingbestendige scholen die Plan  samen met de lokale bevolking en overheid heeft gebouwd. De bevindingen van de Algemene Rekenkamer geven aan dat met de hulpverlening belangrijke resultaten zijn geboekt. De Rekenkamer oordeelt dat de hulp terecht is gekomen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. Een andere belangrijke conclusie van de Rekenkamer is dat de SHO de opbrengsten voor Haïti volgens de afspraken heeft verantwoord en dat de rapportage vollediger en transparanter is geworden. “Dankzij de geweldige steun van het Nederlandse publiek en de bijdrage van de overheid hebben we duizenden kinderen en hun families kunnen steunen in getroffen gebieden waar Plan nu meer dan 37 jaar werkzaam is”, aldus Ismène Stalpers, Chief Program Officer van Plan Nederland. Stalpers heeft ruim drie maanden haar Haïtiaanse Plan-collega’s ondersteund bij de wederopbouw na de aardbeving. De aardbeving die Haïti trof in januari 2010 kostte meer dan 300.000 mensen het leven en verwoestte grote delen van het land. Herstel van overheidsgebouwen en toewijzing van land voor het herbouwen van huizen zijn nog maar een paar van de langlopende kwesties die moeten worden opgelost.

——————————————-Einde bericht —————————————————–

Plan Nederland
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar  inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan legt het accent op meisjes omdat zij nu structureel worden achtergesteld en gediscrimineerd, maar tegelijkertijd de sleutel in handen hebben om de armoede uit te bannen. Als meisjes langer naar school gaan verdienen ze later meer. Zij besteden daar een groot gedeelte weer aan hun gezin – een veel groter deel dan mannen – , waardoor hun kinderen gezonder zijn en meer naar school gaan. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect en kan de armoedespiraal doorbroken worden. Internationaal noemen wij dat The Smartest Investment.
www.plannederland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sherien Verkaik 
Persvoorlichter Plan Nederland 
Tel. 020-5495598
Mobiel: 06-83173063

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind