Politieke jongerenpartijen luiden noodklok over budget Ontwikkelingssamenwerking

Kamerleden getoetst over kennis sustainable development goals #waarstaikvoor

Den Haag, 20 juni – De Girls Rights Watch van Plan Nederland biedt vandaag, samen met politieke jongerenorganisaties DWARS (GroenLinks), Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66), Oppositie (DENK), PerspectieF (Christen Unie) en SGP-Jongeren, een manifest aan de Tweede Kamer waarin een oproep wordt gedaan om de wereld welvarender en duurzamer te maken door het budget voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten naar 0,7% van het BNP.

Commissie leden BHOS: Isabelle Diks (GroenLinks), Selçuk Öztürk (DENK), Achraf Bouali (D’66), Mustafa Amhaouch (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Leonie Sazias (50PLUS) en Danai van Weerdenburg (PVV).

De jongeren wijzen de Nederlandse regering op de internationale afspraken waaraan zij zich gecommitteerd heeft. In naleving van deze afspraken roept het manifest op om in het komende regeerakkoord het budget voor zuivere ontwikkelingssamenwerking te vergroten naar 0,7% van het BNP en de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) prioriteit te geven. De jongeren dragen T-shirts met daarop de nummers van de SDG doelen (onderwijs is bijv. SDG 4) en zullen Kamerleden testen op hun kennis over de SDG’s met de vraag: ‘waar sta ik voor?’

Aanwezig bij de overhandiging Isabelle Diks (GroenLinks), Selçuk Öztürk (DENK), Achraf Bouali (D’66), Mustafa Amhaouch (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Leonie Sazias (50 Plus) en Danai van Weerdenburg (PVV).

De Politieke Jongeren Partijen en jongerenlobbyisten Girls Rights Watch.

Rixt de Jong, jongerenlobbyist: “Als jongeren in Nederland hebben wij een bevoorrechte positie. Wij willen dit inzetten door ons vandaag te laten horen. Niet voor onze eigen toekomst, maar voor alle jongeren in ontwikkelingslanden die niet de kans hebben om zelfstandig een goede basis voor hun toekomst te leggen. We willen met het manifest strijden voor het behalen van de genoemde doelen en zien dit zeker niet als onmogelijk: Nederland is een welvarend land met voldoende middelen. Op deze manier kunnen de vervolgstappen naar een betere, gelijkere wereld gezet worden.”

Jongeren in ontwikkelingslanden hebben vaak niet de kans om onderwijs te volgen. Meisjes worden hierbij nog verder achtergesteld dan jongens. Zij gaan vaak niet naar school of moeten hun middelbare opleiding staken omdat ze te maken krijgen met uithuwelijking en/of tienerzwangerschappen.

Girls Rights Watch

De Girls Rights Watch is een enthousiaste groep van 17 jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die indirect invloed uitoefenen op Nederlandse beleidsmakers en bij relevante ministeries en bij Nederlandse parlementariërs. Ook onderhoudt de Girls Rights Watch contacten met Nederlandse politieke jongerenorganisaties, de jongerenvertegenwoordigers van de Verenigde Naties en UNESCO. De jongerenlobbyisten doen dit door middel van onderzoek, publieke lobby acties, het creëren van media aandacht en het organiseren van events en netwerkbijeenkomsten.

Voor meer informatie: Rixt de Jong – 06 81174242

Links & Downloads