Plan Nederland geselecteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken

Girls Advocacy AllianceAmsterdam, 30 januari 2015- De Girls’ Advocacy Alliance (Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland, Defence for Children-ECPAT Nederland) is een van de 25 maatschappelijke organisaties of allianties die door het ministerie van Buitenlandse Zaken is geselecteerd als strategische partner. Hierdoor komen zij in aanmerking voor financiële steun vanuit de Nederlandse overheid in de jaren 2016 tot en met 2020. De Girls’Advocacy Alliance gaat zich inzetten voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het vergroten van hun economische participatie in ontwikkelingslanden.

Girls’ Advocacy Alliance

De alliantie stelt voor om de komende jaren door lobby en beïnvloeding geweld tegen meisjes en jonge vrouwen aan te pakken en (economische) kansen voor meisjes en vrouwen te realiseren. Geweld en economische uitsluiting zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Vooral door kindhuwelijken, seksueel geweld, vrouwenhandel, en de ergste vormen van kinderarbeid vallen meisjes massaal uit in het voortgezet en beroepsonderwijs. Hun kans ooit nog een ‘fatsoenlijke’ baan te krijgen is minimaal. En omgekeerd; zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn ze kwetsbaarder voor geweld. De Girls Advocacy Alliance en haar wereldwijde netwerk van maatschappelijk organisaties zal samen met het ministerie, met een zo gedetailleerd en concreet mogelijke aanpak komen. In februari ontvangen de geselecteerde partners een indicatie van het toegekende budget.

Strategische Partnerschappen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Vorig jaar maakte minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar nieuwe subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld bekend. Het nieuwe kader wil de rol van maatschappelijke organisaties in het beïnvloeden van overheden en bedrijven versterken.. Het ministerie ontving 65 voorstellen. Uit de 65 aanvragen zijn er, na een intensieve selectieprocedure, nu 25 uitgekozen.

Plan Nederland

Plan Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. www.plannederland.nl

Terre des Hommes

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Defence for Children- ECPAT Nederland

Defence for Children (met leden in 47 landen) komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen met als leidraad het VN-Kinderrechtenverdrag. ECPAT (met leden in 76 landen) bestrijdt wereldwijd de seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland zijn Defence for Children en ECPAT één organisatie die met onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, lobby, actie en rechtshulp de rechten van kinderen verdedigt en optreedt tegen schendingen van die rechten.

——Einde bericht——-
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie: Charlotte Smit, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 06-81619414 / 020-2054965 / e-mail: charlotte.smit@plannederland.nl