PERSBERICHT: Reddingswerkers trekken jongens voor bij rampen

10 oktober 2013

Amsterdam, 10 oktober 2013 – Aan de specifieke behoeften van adolescente meisjes voor hun bescherming, gezondheid en opleiding tijdens rampen komen overheden en hulporganisaties niet tegemoet. Tienermeisjes krijgen bij schaarste minder eten en lopen meer risico op geweld, uithuwelijking, verkrachting en HIV-besmetting. Adolescente meisjes lopen meer risico een ramp niet te overleven. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters’ van Plan International.

Tienermeisjes hebben een grotere kans om van school gehaald te worden in de nasleep van een ramp, en een lagere kans om na de ramp weer terug te keren naar school.  Ze worden gedwongen tot een huwelijk, transactionele seks of tot een leven gevuld met huishoudelijk werk in plaats van hun opleiding af te ronden. Uit een studie van de London School of Economics (LSE), uitgevoerd in 141 landen, blijkt dat jongens bovendien vaak worden voorgetrokken tijdens reddingswerk.

Monique van ’t Hek, directeur Plan Nederland: “Dit negende State of The World’s Girls-rapport van Plan over de situatie van meisjes wereldwijd toont aan dat adolescente meisjes drastisch in de steek worden gelaten wanneer ze het meest kwetsbaar zijn. De discriminatie van meisjes na een ramp is  direct terug te voeren op bestaande opvattingen over vrouwen en meisjes in de samenleving, waarin meisjes vaak helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staan: als kind hebben ze niks te vertellen, als vrouw gelden ze als minderwaardig. Een noodsituatie vergroot deze ongelijkheid nog extra uit, met vreselijke gevolgen voor tienermeisjes. Daarom roepen wij overheden en hulporganisaties op om adolescente meisjes te betrekken bij de verschillende stadia van rampparaatheid, noodhulp en wederopbouw. Zo kan aan hun specifieke wensen en behoeftes voldaan worden en hebben tienermeisjes ook kans op een toekomst na een ramp”.

Kindhuwelijken tijdens rampen
Tienermeisjes hebben tijdens en na natuurrampen of politieke crises een vergrote kans om te worden verkracht of seksueel uitgebuit. In Congo werden in 2011 zo’n 1,8 miljoen meisjes en jonge vrouwen verkracht. In India heeft bijna 90% van de meisjes na de tsunami van 2004 te maken gehad met fysiek geweld. In Sri Lanka was dat 60%. Bovendien lopen zwangere jonge meisjes risico op onherstelbare gezondheidsschade door gebrek aan hulp bij de bevalling. Jonge meisjes worden ook vaker uitgehuwelijkt in crisistijden, omdat ouders niet meer voor ze kunnen zorgen.

Vrouwen in noodhulpteams
In de aanbevelingen in het rapport benadrukt Plan hoe belangrijk het is oog te hebben voor tienermeisjes in alle stadia van rampparaatheid, noodhulp en wederopbouw. Noodhulpteams moeten uit mannen en vrouwen bestaan en er zijn geoormerkte fondsen nodig voor bescherming tegen seksegerelateerd geweld bij rampen.
Bovendien is het van belang om in de noodhulpprogramma’s adolescente meisjes specifiek te benaderen als het gaat om onderwijs, bescherming tegen geweld en hun seksuele en reproductieve rechten, inclusief gynaecologische hulp.  Monique van ’t Hek: “Dit lijken op het eerste gezicht na een ramp geen eerste levensbehoeften, zoals eten, water en onderdak dat zijn. Maar voor tienermeisjes kunnen ze het verschil maken tussen omkomen of overleven.”

Because I am a Girl
Because I am a Girl is een wereldwijde campagne van Plan waarmee duurzame projecten in ontwikkelingslanden worden opgezet. Via deze projecten krijgen meisjes toegang tot schoon drinkwater, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tegen geweld en uitbuiting. Plan legt het accent op meisjes omdat zij nu structureel worden achtergesteld en gediscrimineerd, maar tegelijkertijd de sleutel in handen hebben om de armoede uit te bannen.  Als meisjes langer naar school gaan verdienen ze later meer.  Zij besteden een groot gedeelte weer aan hun gezin – een veel groter deel dan mannen –  waardoor hun kinderen gezonder zijn en meer naar school gaan. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect en kan de armoedespiraal doorbroken worden.

Plan Nederland
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden.
www.plannederland.nl

————————————————Einde bericht———————————————-

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

‘Because I am a Girl – the State of the World’s Girls 2013, In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters’

In Mentao, een vluchtelingenkamp in het noorden van Burkino Faso, zijn onlangs gemaakt waarvan u deze tien rechtenvrij kunt gebruiken. In Mentao worden nu 16.546 mensen opgevangen die zijn gevlucht voor het politieke en religieuze geweld in Mali. Burkino Faso is één van de landen waar het veldonderzoek voor het BIAAG2013-rapport is uitgevoerd. De foto’s zijn desgewenst ook in hogere resolutie te verkrijgen.

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Nathalie van Dijk, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 020 549 55 01 / 06 15907222
E-mail: nathalie.van.dijk@plannederland.nl

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind