PERSBERICHT: Plan Nederland doneert 100.000 euro en stelt giro 8800 open voor noodhulp Filipijnen

9 november 2013

Supertyfoon Haiyan laat Filipijnse kinderen kwetsbaar achter

Manila, 9 november 2013 – In de nasleep van supertyfoon Haiyan zijn er grote zorgen voor kinderen en de rurale gemeenschappen- waarvan velen hun leven nog bijeen aan het rapen waren na de recente aardbeving in Bohol. De tyfoon die vrijdag over de Filipijnen raasde, heeft een spoor van vernieling achtergelaten en naar verwachting duizenden slachtoffers gemaakt. Plan Nederland doneert 100.000 euro en werft extra fondsen voor noodhulp via giro 8800.

De tyfoon heeft elektriciteitsmasten omgewaaid, communicatie- en stroomnetwerken platgelegd, huizen en infrastructuur verwoest, kinderen en families van huis en haard verdreven, de landbouw vernield, overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt en vele slachtoffers gemaakt. Het is moeilijk voor hulpverleners om de getroffen gebieden te bereiken, onder andere omdat er lijken en bomen op de wegen naar Tacloban liggen.

Carin van der Hor, Plan International’s Country Director in de Filipijnen: “De Filipijnen gaan nu van de ene natuurramp over in de andere. We hebben overstromingen, verschillende tyfoons en een aardbeving in Bohol gezien. Mensen die nog in tenten leefden, zijn geëvacueerd nadat tyfoon Haiyan – in de volksmond ook wel Yolanda genoemd – toesloeg. De tentenkampen raakten overstroomd en de winden waren te gevaarlijk. Het was voor ons team lastig om de getroffen gebieden te bereiken, en zij rapporteren nu dat de schaal van de vernieling onvoorstelbaar is en dat er geen woorden voor zijn. Mijn mensen hebben nog nooit zoiets gezien. Op z’n minst 3.000 families verblijven in evacuatiecentra in de gebieden waar wij actief zijn en hebben reparatiematerialen voor schuilplaatsen nodig of provisorische schuilplaatsen ten gevolgde van de schade aan hun woningen. Mensen verblijven nu met name in scholen, sportcentra en overdekte hallen. En we verwachten dat de aantallen ontheemden en mensen die hulp nodig hebben nog fors zullen toenemen.”

“Wij geven voorrang aan de mensen die in afgelegen gebieden wonen en aan kinderen. Kinderen zijn altijd zeer ernstig getroffen door rampgen zoals deze: sommigen zullen het leven laten, anderen hun ouders, broers en zussen en andere familieleden verliezen. Alles wat vertrouwd is, valt weg of is verwoest, inclusief huizen, scholen en familiegemeenschappen. Kinderen zullen dingen zien die geen enkel kind te zien zou moeten krijgen. De getroffenen zullen langdurige psychosociale zorg nodig hebben om te verwerken wat ze hebben gezien en meegemaakt.”

Noodhulp

Plan heeft 4.000 waterpakketten en 4.000 stuks plastic afdekzeilen ter beschikking gesteld, zodat wanneer wegen onbegaanbaar worden items snel gedistribueerd kunnen worden door de gemeenschappen aan de mensen die water en onderdak nodig hebben. Dit kan ongeveer 20.000 getroffenen helpen. Aanvullend zijn er vergelijkbare aantallen pakketten in reserve voor verdere distributie en worden additionele voorzieningen getroffen. De kans is groot dat alle programmagebieden van Plan Filipijnen geraakt zijn. In deze gebieden leven 40.000 door Plan gesponsorde kinderen. Plan Nederland ondersteunt het kantoor in de Filipijnen met 100.000 euro en werft momenteel extra fondsen voor noodhulp in de Filipijnen via giro 8800.

Tyfoon Haiyan

Haiyan zou nog wel eens verwoestender kunnen blijken dan tyfoon Bopha, die in 2012 de Filipijnen toetakelde door minstens 1.146 dodelijke slachtoffers te maken en een schade aanrichtte van meer dan 1 miljard US dollars. Gemiddeld trekken er jaarlijks 20 tyfoons over de Filipijnen, waarvan er 2 of 3 vernietigend zijn. Haiyan is de meest krachtige van dit jaar.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind