In 2030 zijn wereldwijd 226 miljoen meisjes besneden

Als de huidige trend zich voortzet, zullen in 2030 wereldwijd 226 miljoen meisjes zijn besneden. Op International Zero Tolerance Day (6 februari) tegen meisjesbesnijdenis, wordt de noodzaak benadrukt om meisjesbesnijdenis uit te bannen. De term Female Genital Mutilation – de internationale verzamelnaam voor de verschillende vormen van meisjesbesnijdenis – laat weinig twijfel bestaan over dit gebruik: het is een verminking van de vrouwelijke genitaliën, die deels of helemaal worden weggesneden. Wereldwijd leven zo’n 200 miljoen meisjes en vrouwen met de gevolgen van de ingreep, zoals shock, chronische pijn en ontstekingen en complicaties bij menstruatie, zwangerschap en bevalling.

Aantallen besneden meisjes in Egypte & Ethiopië het hoogst

Mali2012-202-fgm1Als je als meisje geboren bent in Somalië of Guinee dan heb je de meeste kans om besneden te worden; in Somalië is 98% van de meisjes besneden, in Guinee 96%. In absolute aantallen wonen de meeste besneden meisjes in Egypte en Ethiopië. De hoogste concentratie vindt plaats in Afrika en het Midden-Oosten maar ook in Azië en Latijns-Amerika vindt Female Genital Mutilation (FGM) plaats. In de meeste gevallen worden meisjes ergens na hun geboorte en voor het 15de levensjaar besneden. Het besnijden van een meisje wordt vaak gezien als onderdeel van een correcte opvoeding, het markeren van de overgang van jeugd naar volwassenheid en een voorbereiding op een volwassen leven en het huwelijk. Onbesneden meisjes worden gezien als onrein en onaantrekkelijk.

Aanpak Female Genital Mutilation

In de strijd tegen meisjesbesnijdenis voert Plan lobby bij de overheid en lokale gemeenten voor wetswijziging en wetshandhaving, geeft voorlichting over de medische risico’s van meisjesbesnijdenis, werkt aan bewustwording – bijvoorbeeld bij ouders, religieuze leiders en rolmodellen- en zorgt ervoor dat de traditionele vroedvrouwen die de besnijdenis vaak uitvoeren voorlichting krijgen, en in sommige gevallen wordt samen gezocht naar een andere bron van inkomsten. Jet Bastiani, FGM-expert bij Plan Nederland: “Net als bij kindhuwelijken wordt voor FGM een heel scala aan sociale, culturele en traditionele redenen opgevoerd om het te rechtvaardigen. Maar het besnijden van meisjes blijft een grove mensenrechtenschending”.

Meisjesbesnijdenissen in Nederland

De toename van conflicten in de wereld brengt vluchtelingen naar Nederland waar mogelijk ook FGM voorkomt. Een landsgrens houdt een traditie niet tegen. Het is daarom nu extra van belang dat de bestrijding van FGM voldoende aandacht krijgt. Om de nationale en internationale ontwikkelingen te kunnen volgen en om FGM in kaart te brengen en tegen te gaan zowel in het buitenland als in Nederland hebben verschillende organisaties (o.a. Defence for Children, Plan Nederland, Vluchtelingen Organisaties Nederland, FSAN, AWEPA en Pharos) die zich met dit probleem bezighouden verenigd onder de naam Platform 6/2.

————————————————————————————————–

Voor meer informatie:
Charlotte Smit, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 06 81619414/ E-mail: charlotte.smit@plannederland.nl