Huisslavinnen in Bangladesh wachten op bevrijdende handtekeningen

11 juni 2013

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN ASN BANK & PLAN NEDERLAND

Huisslavinnen in Bangladesh wachten op bevrijdende handtekeningen

De Internationale Dag tegen Kinderarbeid (12 juni) zet de schijnwerpers op het lot van kinderen die werken als huishoudelijke hulp. In Bangladesh werken naar schatting 400.000 kinderen als huisslavinnen. Zij zijn erbij gebaat als het verdrag van de International Labour Organisation voor de regulering van huishoudelijk werk (ILO Conventie-189) door zoveel mogelijk regeringen ondertekend wordt.

Het ILO schat dat kinderen bijna 30 procent van de ongeveer 50 tot 100 miljoen huishoudelijke hulpen in de wereld uitmaken. Zij werken vaak twaalf uur of meer per dag, zeven dagen per week: koken, schoonmaken, de was doen en zorgen voor de kinderen van hun werkgever. Vaak ontvangen ze weinig loon, als ze al betaald worden. Gedwongen arbeid en mensenhandel zijn gebruikelijk, en hun isolatie in privéhuizen maakt ze extra kwetsbaar voor uitbuiting en geweld, inclusief seksueel misbruik. Ze hebben ook een minder grote kans dan andere werkende kinderen om naar school te gaan.

Bevrijding van jonge Bengaalse huisslavinnen
In de Bengaalse hoofdstad Dhaka werken naar schatting 148.000 jonge meisjes uit arme families onder erbarmelijke omstandigheden als huishoudelijke hulp. Ze werken dag en nacht en doen zwaar, vaak gevaarlijk werk. Velen worden misbruikt door hun werkgever. De meisjes zijn feitelijk huisslavinnen. Zij kunnen niet naar school, krijgen nauwelijks verzorging en hebben een ellendig, geïsoleerd en uitzichtsloos leven. Met financiële steun van ASN Bank vecht Plan Nederland in Bangladesh voor een beter leven voor deze uitgebuite huisslavinnen.

Monique van ‘t Hek, directeur Plan Nederland: “Plan stelt met hulp van ASN Bank opvanghuizen voor hen open. Wij zorgen ervoor dat de meisjes naar school kunnen en zonodig medische zorg en juridische hulp krijgen. Ook helpen we hen hun verschrikkelijke ervaringen te verwerken, zodat ze een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. We zorgen ervoor dat ze een beroepsopleiding kunnen volgen, waarmee ze later geld kunnen verdienen. We betrekken ook de werkgevers van jonge huisslavinnen bij het project. We wijzen hen op de rechten van kinderen en op de plicht voor toe te zien op betere werkomstandigheden. We roepen ook de lokale overheid op maatregelen te treffen om uitbuiting van kinderen tegen te gaan”.

Huishoudelijk werk vaak dekmantel voor kinderarbeid
Het ILO-verdrag is niet alleen een doorbraak in arbeidsrecht, maar ook een nieuw middel voor de bescherming van kinderen dat de potentie heeft om het leven te verbeteren van circa 15 miljoen kinderen wereldwijd, voornamelijk meisjes, die werkzaam zijn als huishoudelijke hulp.
Deze ‘Conventie 189 on Domestic Workers’ zal in september in werking treden en beschermt kinderen en volwassenen door huishoudelijke hulpen basisrechten te geven die in andere sectoren allang gemeengoed zijn, zoals dagelijkse pauzes en wekelijkse vrije dagen, limieten aan het aantal werkuren per dag, een minimumloon en compensatie voor overuren. Het verdrag verplicht overheden om specifieke stappen te zetten om kinderarbeid in huishoudelijk werk uit te bannen en om kinderen die legaal werken te beschermen door een minimumleeftijd te bepalen in lijn met de bestaande ILO-verdragen. Ook dienen overheden ervoor te zorgen dat het werk dat kinderen boven die leeftijd doen hen niet weerhoudt van verplichte scholing of kansen om deel te nemen aan verdere scholing of beroepstrainingen. Nederland en Bangladesh hebben dit verdrag nog niet ondertekend en geratificeerd.

Monique van ’t Hek, directeur Plan Nederland: “Als Bangladesh het ILO-verdrag ratificeert, moet de Bengaalse regering ervoor zorgdragen dat in ieder geval meisjes jonger dan 15 jaar niet als huishoudelijke hulpen werken.  En dat de oudere meisjes onder fatsoenlijke omstandigheden werken. Wij zien in onze projecten tegen kinderarbeid in Bangladesh nog iedere dag dat het daaraan behoorlijk schort. We gaan er vanuit dat de commissie van wijzen die nu in Nederland onderzoek doet naar de implementatie van de ILO-Conventie in Nederland daarover positief zal adviseren aan minister Asscher.  In Nederland genieten we al heel lang bescherming tegen uitbuiting op het werk, denk bijvoorbeeld aan het kinderwetje van Van Houten uit 1874. Het past in deze traditie om dat nu ook internationaal te onderschrijven en daarmee te forceren dat basisrechten van kinderen en werknemers wereldwijd worden gewaarborgd.”

Plan
Plan Internationaal is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 76 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Het ILO publiceert op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid een nieuw rapport “Ending child labour in domestic work: Protecting young workers in domestic work from abuse and exploitation”. Deze nieuwe studie verschaft data over het aantal kinderen dat betrokken is bij huishoudelijke werk. Het toont ook aan hoe vaak zij blootgesteld zijn aan fysieke, psychologische en seksueel geweld en slechte werkcondities. Voor meer informatie:http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/media-centre/news/WCMS_215157/lang–en/index.htm

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Nathalie van Dijk, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 020 549 55 01 / 06 15907222
E-mail: nathalie.van.dijk@plannederland.nl
www.plannederland.nl

ASN Bank
Ruud Stevens, Senior adviseur interne en externe communicatie
Tel: 070 – 356 93 53/06 10963432
E-mail: ruud.stevens@asnbank.nl
www.asnbank.nl

 

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind