Huishoudelijke taken houden meisjes van hun schoolwerk af

1 september 2014

Meisjes moeten thuis veel meer helpen in het huishouden dan jongens en hebben daardoor minder tijd voor hun schoolwerk. Ook in Nederland zijn meisjes vaker de klos als het gaat om koken, het huis schoonmaken en de was ophangen, terwijl jongens wegkomen met de vuilnis en de lege flessen. In ontwikkelingslanden kost huishoudelijk werk meisjes echter zoveel tijd, dat hun schoolopleiding in het gedrang komt. Die huishoudelijke lasten nemen extra toe als een meisje wordt uitgehuwelijkt en/of zwanger wordt. In de meeste gevallen leidt dat ertoe dat een meisje van school af gaat en dan nóg meer huishoudelijke taken te doen krijgt. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Plan.

Hear our Voice - BangladeshAls het om school gaat is er nauwelijks verschil tussen jongens en meisjes in Nederland. Nu de zomervakantie voorbij is, hebben de meesten zin om weer naar school te gaan (82% van de meisjes en 75% van de jongens). 78% van de meisjes en 71% van de jongens vindt van zichzelf dat ze goed kunnen leren. Al vinden meer jongens (12%) dan meisjes 7%) dat ze eigenlijk goed kunnen leren, maar dat het er op school niet zo goed uitkomt. Ze voelen zich er op hun gemak, meer dan 70% van zowel de jongens als de meisjes vindt dat er op school naar ze geluisterd word en dat ze er gestimuleerd worden om hun capaciteiten te benutten.
Plan Nederland vroeg jongerenonderzoeksbureau Qrius te onderzoeken in hoeverre jongens en meisjes in Nederland gelijke rechten en kansen krijgen; thuis en op school. Plan wil de resultaten spiegelen aan die uit het internationale onderzoek ‘Hear Our Voices’ dat Plan onder 7000 jongens en meisjes tussen de 12 en 16 jaar in 11 ontwikkelingslanden uitvoerde.

Niet naar de WC, niet naar school

In de 11 onderzochte ontwikkelingslanden is naar school gaan voor meisjes niet zo vanzelfsprekend. Zo zegt meer dan een kwart van de meisjes (28%) dat meisjes zich nooit of zelden veilig voelen op weg naar school. In Pakistan lopen meisjes zelden alleen naar school vanwege de veiligheidsrisico’s. Ze lopen naar school begeleid door een mannelijk familielid of in een groepje met andere meisjes. Dit beperkt meisjes in hun bewegingsvrijheid en resulteert er ook vaak in dat zij klassen missen of uitvallen op school. De school zelf wordt ook niet als veilig ervaren. Zo geeft meer dan een derde van de ondervraagde meisjes aan dat zij zich zelden tot nooit comfortabel voelen bij het gebruik van de schooltoiletten. In Benin loopt dit percentage op tot 86%. De schooltoiletten zijn vies, zijn niet gescheiden naar sekse en hebben geen deuren of deuren met gaten waardoor de meisjes bespied en aangerand worden.

Drop-outs door kind huwelijken

Ook trouwen en/of kinderen krijgen op heel jonge leeftijd belemmerd meisjes om naar school te gaan, blijkt uit het onderzoek. Beslissingen nemen over het eigen huwelijk zit er volgens 39% van de ondervraagde meisjes niet in en meer dan de helft (53%) van de meisjes in de 11 onderzochte ontwikkelingslanden geeft aan dat meisjes zelden tot nooit bepalen of en wanneer zij zwanger worden. Volgens 58% van de meisjes en 61% van de jongens stoppen adolescente meisjes met school wanneer zij een baby hebben gekregen.
Monique van ’t Hek, directeur Plan Nederland: “Dit is een werkelijkheid die ver van het bed van Nederlandse meisjes staat; van hen verwacht 90% te gaan trouwen en kinderen te krijgen, maar 100% van de ondervraagden vindt het belangrijk tot zeer belangrijk om zelf te kunnen bepalen met wie en wanneer ze gaan trouwen. En dat is het ook. Complicaties in de zwangerschap en tijdens de geboorte zijn doodsoorzaak nummer 1 voor tienermeiden in de leeftijd van 15 tot 19 jaar in ontwikkelingslanden. Bovendien maken kind huwelijken en zwangerschappen op jonge leeftijd dat deze meiden uitvallen op school. Dat is een persoonlijk drama, maar betekent ook dat gemeenschappen gevangen blijven in armoede.”

‘Je kunt als jongen tegen een boom plassen’

Hoewel de verschillen tussen jongens en meisjes in Nederland van een andere orde zijn dan in de 11 landen in het internationale onderzoek, zijn er toch een aantal opvallende zaken. Een kwart van de meisjes en één vijfde van de jongens denkt dat meisjes in Nederland niet op dezelfde manier behandeld worden als jongens. Zo denkt bijna één vijfde van de jongens en meisjes dat meisjes in Nederland niet dezelfde kansen op leuk en goed betaald werk hebben als jongens. Ook is maar liefst 48 % van de meisjes bang om ‘ s avonds of ‘s nachts over straat te gaan, terwijl 66% van de jongens zich nooit onveilig voelt. Negentig procent van de meisjes zou opnieuw als meisje geboren willen worden als ze de keuze had, maar 10% zou toch liever als jongetje ter wereld komen. Als pluspunten van het ‘jongen-zijn’ noemden de meisjes in het onderzoek onder andere: “alles veel gemakkelijker hebben”, “meer vrijheid hebben”, “dat je sterker bent en brutaler”, “dat er geen druk op je gelegd wordt om mooi en slank te zijn” en, uiteraard, “dat jongens ‘tegen een boom kunnen plassen’.

Plan

Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al meer dan 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden. www.plannederland.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Onderzoeksverantwoording
Plan International heeft de afgelopen 2 jaar 7.179 adolescente meisjes en jongens in de leeftijd van 12-16 ondervraagd in 11 landen verspreid over 4 regio’s. In Azië is het onderzoek uitgevoerd in Bangladesh en Pakistan, in Centraal- en Zuid-Amerika in Ecuador, Nicaragua en Paraguay, in Oost-en Zuidelijk Afrika in Egypte, Uganda en Zimbabwe en in West-Afrika in Benin, Kameroen en Liberia. De deelnemende jongens en meisjes zijn afkomstig uit gebieden waar Plan International actief is, en de uitkomsten van dit onderzoek zijn daardoor niet-representatief voor de landen als geheel.
Er zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken gebruikt in zowel het internationale als het Nederlandse onderzoek. Voor het kwantitatieve onderzoek zijn een tweetal instrumenten ontwikkeld. De Girls Empowerment Star is een vragenlijst die meisjes bevraagd naar hun visie op hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling via een achttal dimensies. De School Equality Scorecard onderzoekt de meningen van jongens en meisjes in dezelfde leeftijdsklasse over seksegelijkheid en over veiligheid op hun scholen. De uitkomsten van de kwantitatieve onderzoeken zijn met de jongeren bediscussieerd in participatieve focusgroepen.

Een samenvatting van het internationale onderzoek “Hear Our Voices. Do adolescent girls’ issues really matter?” kunt u hierdownloaden.
Plan Nederland heeft onderzoeksbureau Qrius gevraagd om in kaart te brengen hoe Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar over een aantal onderwerpen denken die ook aan de jongeren in ontwikkelingslanden zijn voorgelegd. In totaal hebben 784 jongeren meegedaan: 519 meisjes en 265 jongens. Deze steekproef is zeer zorgvuldig tot stand gekomen, waarbij speciaal is gelet op de variabelen leeftijd en geslacht, opleidingsniveau en provincie.

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Martien Swart, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 020 549 55 02 / 06 24159721 E-mail: martien.swart@plannederland.nl

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind