Ebola treft kinderen West-Afrika hard

24 september 2014

Kinderen worden hard getroffen door de ebola-epidemie in West-Afrika, aldus kinderrechtenorganisatie Plan. Ouders en verzorgers vallen weg, onderwijs en andere ontwikkelingsmogelijkheden liggen stil en kinderen lopen psychosociale trauma’s op door blootstelling aan de gevolgen van het virus.

’Scholen zijn gesloten en veel kinderen raken in shock na het zien van het overlijden van dierbaren en kampen met trauma’s. Ze hebben dringend zorg nodig’, zegt Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland. ‘Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving weggehaald, omdat hun ouders zijn gestorven of omdat zij naar verre familie buiten het getroffen gebied gestuurd worden.’

Ebola blijft zich verspreiden over Liberia, Guinee en Sierra Leone. Het virus heeft naar schatting 300 kinderen in Liberia wees gemaakt en nog eens 309 in buurland Sierra Leone. Inmiddels zijn ruim 2800 mensen aan het virus bezweken.

201407-SLE-69-lpr

Sociaal isolement

Van oudsher zorgt het hele dorp in plattelandsgemeenschappen voor de kinderen, maar door het dodelijke virus raken de onderlinge banden ernstig verzwakt. Koala Oumarou, Country Director van Plan Liberia: ’De naaste familie wil lang niet altijd zorgen voor weeskinderen van de getroffen ouders of andere kwetsbare kinderen, uit angst voor besmetting of om gestigmatiseerd te worden door de gemeenschap.’

Wanneer een verdacht geval van ebola is geïdentificeerd, worden alle familieleden gedwongen 21 dagen thuis te blijven en onder observatie gezet. Leden van de gemeenschap krijgen het advies om contact met de in quarantaine geplaatste familie te vermijden. Vanwege het sociale stigma dat eraan kleeft, bekennen ouders liever niet dat ze ziek zijn, tot het te laat is. Het gevolg is dat hun kinderen een extra grote kans lopen om besmet te raken. Behandelde kinderen en volwassenen die terugkeren naar hun gemeenschappen worden gevreesd, gediscrimineerd en bedreigd, waardoor ze in een isolement raken.

Traumatische ervaringen

Veel kinderen hebben de plotselinge dood van familieleden meegemaakt, na een kort maar hevig ziekbed. Of ze hebben te maken met medisch personeel dat gehuld gaat in maskers en beschermende kleding en onbekende vloeistoffen rondspuit. Elke dag worden families in de getroffen gebieden weer geconfronteerd met nieuwe gevallen en vreselijke verhalen – lijken blijven bijvoorbeeld op straat liggen omdat mensen bang zijn zelf besmet te raken bij het aanraken.

Scholen zijn gesloten en veel ouders weigeren hun kinderen nog naar buiten te laten gaan uit angst voor besmetting. Kinderen zitten al weken thuis. Zonder ontwikkelmogelijkheden – en vooral ook zonder afleiding. Lokale markten zijn wegens besmettingsgevaar gesloten. Allerlei reisbeperkingen in de getroffen gebieden hebben de lokale economie nagenoeg stil gelegd. Armoede neemt toe en kinderen worden erop uitgestuurd om geld te verdienen.

Extra aandacht voor kinderen bij noodhulp

Plan geeft extra aandacht aan de kinderen in het getroffen gebied. Ze ontwikkelt lespakketten, zodat kinderen vanuit huis weer verder kunnen met hun lessen. Daarnaast biedt de ontwikkelingsorganisatie psychosociale hulp aan kinderen en levert het noodhulppakketten, met onder andere voedsel en kleding aan kinderen die er door ebola alleen voor staan of in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen. Daarnaast voert Plan bewustwordingscampagnes en gaan medewerkers dorpen af om voorlichting te geven over de ziekte.

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!