Dutch Relief Alliance biedt noodhulp aan slachtoffers El Niño

21 juli 2016

Verschillende Nederlandse hulporganisaties bieden noodhulp aan de slachtoffers van de droogte in Somalië, Zimbabwe en Ethiopië. In deze Afrikaanse landen zijn miljoenen mensen in acute nood. De organisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance (DRA), bieden naast noodhulp ook structurele hulp waarmee de getroffen bevolking zich kan richten op de toekomst.

Somalië

De komende zes maanden bestaat de hulp in Somalië – vooral in Somaliland en Puntland – onder andere uit toegang tot veilige watervoorzieningen en hygiëne, medische zorg en extra voeding voor ondervoede kinderen. Er komen preventietrainingen voor herders om het vee gezond te kunnen houden en er worden trainingen georganiseerd voor gezondheidswerkers en voorlichters. De getroffen bevolking kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, in ruil voor werk in de gemeenschap. De hulp richt zich vooral op de meest kwetsbaren, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, gehandicapten en ouderen. In deze regio zijn er honderdduizenden mensen die als gevolg van de droogte dagelijks geen enkele maaltijd hebben. Miljoenen anderen wacht een zelfde lot als er niet direct hulp wordt geboden. “De gevolgen van de enorme droogte zullen nog lange tijd merkbaar zijn, steun is niet alleen nu maar ook op langere termijn noodzakelijk”, verklaart CARE-noodhulpcoördinator Shelly Sayagh.

Zimbabwe

In Zimbabwe – voornamelijk in de provincies Midlands, Masvingo en Matabeleland North- ligt de focus op voeding en water voor de meest kwetsbaren. Zo zorgen niet alleen scholen voor maaltijden voor leerlingen, maar krijgen Zimbabwanen ook directe financiële steun om zelf voedsel te kunnen kopen, de zogenoemde cash transfers. Bovendien worden er droogtebestendige zaden verstrekt.

Ethiopië

In Ethiopië, dat al sinds zomer 2015 hard getroffen is door El Niño, heeft de DRA al een periode van noodhulp achter de rug. Omdat de nood hoog blijft, start nu de tweede fase. Ook in Ethiopië wordt gewerkt met de eerder genoemde cash transfers. Daarnaast ligt de focus op het tegengaan van ondervoeding, voorzien in water en sanitaire voorzieningen en het verstrekken van voedsel en zaden.

Noodhulp

De Nederlandse overheid stelt voor de noodhulp in de drie landen een totaalbedrag van € 10,4 miljoen (Ethiopië €4,4M, Zimbabwe €3,5M en Somalië €2,5M) ter beschikking. Dankzij de jarenlange aanwezigheid en samenwerking met de (lokale) overheden kan het noodhulpprogramma door de verschillende Nederlandse organisaties direct worden ingezet.

Over de DRA

De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van crises wereldwijd. De Alliance is een samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse NGO’s, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Dutch Relief Alliance bestaat uit de volgende organisaties: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, Stichting Vluchteling, War Child, War Trauma Foundation, World Vision en ZOA.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie neem contact op met Charlotte Smit: 06 81619414/ Charlotte.smit@plannederland.nl

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind