20-jarige Ambika is boegbeeld eerste Color Run

26 mei 2013

Plan Nederland en The Color Run™: een kleurrijke match

Ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland is de officiële partner van de populaire Color Run™. Net5 brengt dit internationale evenement naar Nederland. Deze zomer transformeren Amsterdam, Zwolle en Utrecht tot een vrolijke en kleurrijke locatie voor de vijf kilometer lange fun run. De samenwerking met Plan zorgt ervoor dat de Color Runners ook kleur kunnen brengen in het leven van talloze meisjes in ontwikkelingslanden die nu niet de mogelijkheid hebben om hun potentieel ten volste te benutten omdat zij als meisje gediscrimineerd en achtergesteld worden. Dit doen zij door de Because I am a Girl campagne van Plan te steunen. Bij iedere Color Run™ stelt Plan Nederland een ander inspirerend verhaal centraal. De 20-jarige Nepalese Ambika is het boegbeeld van de eerste Color Run in Amsterdam aanstaande zondag. Zij maakt onderdeel uit van het Savings & Loans-project in Nepal, één van de projecten van Plan, en wist daarmee haar eigen leven, en dat van haar gezin, een positieve wending te geven.

Geluk delen
The Color Run™, een wereldwijd fenomeen, wordt niet zonder reden ‘The Happiest 5K on the Planet’ genoemd. In gezelschap van vrienden, collega’s en familie dompelen de deelnemers zich onder in een kleurrijk feestje. Maar het verspreiden van geluk blijft niet beperkt tot de eigen kring. Ook meiden in Nepal delen hierin mee. Via diverse initiatieven tijdens en rondom het evenement wordt geld opgehaald voor Plan-projecten in Nepal. Deelnemers kunnen onder andere van hun Color Run een Sponsor Run maken (www.plannederland.nl/color-run). Hiermee dragen de deelnemers bij aan het realiseren van toekomstdromen van meiden in achtergestelde posities.

Samen sparen voor een betere toekomst
De Color Runners in de drie steden zetten zich deze zomer in voor meiden in Nepal, één van de landen waar de traditie van kleurrijke, heilige feesten zijn oorsprong vindt en waar Plan al tientallen jaren actief is. Onder andere met het Savings en Loans-project In dit project sparen een groep meisjes en jonge vrouwen elke maand samen geld. Met elkaar bepalen zij in welke ondernemingen geïnvesteerd wordt. Plan begeleidt de jonge vrouwen bij het opzetten en beheren van de leengroep en biedt hen opleidingen die van pas komen bij het starten van een eigen onderneming. Op die manier krijgen de meiden in Nepal meer inspraak en mogelijkheden om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken voor henzelf en hun omgeving

Ambika: een succesverhaal
Met projecten als het Savings & Loans-project wordt meer kleur gebracht in het leven van meiden zoals Ambika. Haar man was eerst genoodzaakt om ver van huis te werken waardoor het gezin van Ambika niet bij elkaar kon zijn. Nu heeft zij geld kunnen lenen via het Savings & Loans- project, iets wat alleen zij als vrouw kon. Hiermee kon zij samen met haar man een restaurant dichtbij huis beginnen. Niet alleen is haar gezin nu bij elkaar, maar ook heeft zij zo meer inspraak in haar gemeenschap verworven. Met de opbrengsten kunnen meiden zoals Ambika hun toekomstdroom verwezenlijken.

Directeur Monique van ‘t Hek: “Meisjes  en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden worden stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld. Niet alleen brengt dit groot leed bij deze meiden, het remt de ontwikkeling van een land en daarmee de welvaart in de wereld. Plan spant zich extra in om de situatie van deze meisjes en jonge vrouwen te verbeteren. Daarbij is de rol van de omgeving van het meisje ontzettend belangrijk. Zij moeten haar de kans gunnen zich te ontwikkelen. En die investering in haar toekomst zal zij dubbel en dwars teruggeven aan hen zodra zij geld gaat verdienen. Bij The Color Run™ gaat het ook niet om de individuele maar om de gezamenlijke prestatie. En die prestatie krijgt nog meer kleur door de bijdrage die wij hier met z’n allen leveren aan de empowerment van de meisjes in Nepal.”

Plan Nederland
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar  inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden. Plan legt het accent op meisjes omdat zij nu structureel worden achtergesteld en gediscrimineerd, maar tegelijkertijd de sleutel in handen hebben om de armoede uit te bannen. Als meisjes langer naar school gaan verdienen ze later meer.  Zij besteden daar een groot gedeelte weer aan hun gezin – een veel groter deel dan mannen – , waardoor hun kinderen gezonder zijn en meer naar school gaan. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect en kan de armoedespiraal doorbroken worden. Internationaal noemen wij dat The Smartest Investment.

Sinds 2007 voert Plan wereldwijd de campagne ‘Because I am a Girl’. Plan vecht met deze campagne voor de rechten van meisjes, werkt aan het uitbannen van schadelijke praktijken als besnijdenis en kindhuwelijk, helpt meisjes weerbaarder te worden en vraagt samen met de VN op Wereldmeisjesdag wereldwijd aandacht voor hun situatie. Het doel is om meisjes de gelegenheid te bieden om hun potentieel ten volste te ontwikkelen, onder andere door voldoende en goed onderwijs te volgen, zodat zij de armoedespiraal voor zichzelf en hun omgeving kunnen doorbreken.

Vaste ambassadeurs van Plan Nederland zijn onder andere Tess Milne, Daphne Bunskoek, Miss Lipgloss, Miss Nine, Giovanca en Annamarie Thomas.
www.plannederland.nl

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Sherien Verkaik, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: 020 549 55 01 / 06 15907222/ E-mail: sherien.verkaik@plannederland.nl

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind