Hoera, het is een meisje!

21 oktober 2013

Door Jet

Ik las in de Delhi Times dat Indiase ouders graag zien dat hun dochters trouwen met een zogeheten NRI – een Non-resident Indian. Want zo’n in het buitenland wonende Indiër zou betere toekomstperspectieven hebben en hun dochters vrijer laten dan een Indiër in India, die meestal traditionelere opvattingen heeft over vrouwen.
De vraag naar geëmigreerde bruidegoms is volgens de krant in de laatste twee maanden al met 20 procent toegenomen!

Bruidsschat

Het economische belang dat in India aan een huwelijk kleeft, sijpelt echt in alles door. In de discussie met vrouwen in Dhanbad (zo’n 1200 kilometer van Delhi) over het Let Girls Be Born-project, ging ‘t ook veel over het huwelijk. Door de crisis wordt de bruidsschat hoger, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt een dochter te krijgen. Een andere vrouw vertelde me dat de omgeving steeds onveiliger wordt en de mannen steeds agressiever. Daar laat je toch geen dochter opgroeien! Je huwelijkt haar zo snel mogelijk uit of voorkomt dat je een dochter krijgt.

10 kilo rijst

De aanpak van Plan in het kader van ons Let Girls be Born-project tegen de stelselmatige discriminatie van meisjes en sekseselectieve abortussen is daarom divers. Het probleem is complex en externe factoren leiden soms tot nieuwe barrières, dus veranderen we zonodig van strategie. In de eerste fase van het project hebben we bereikt dat de meeste mensen het probleem onder ogen ziet. Dat is een grote stap voorwaarts, want in eerste instantie ontkent iedereen hardnekkig dat meisjes worden geaborteerd in hun dorp of wijk. Er zijn nu sterke lobby- en supportgroepen die op vrouwen en mannen inpraten op het moment dat een vrouw zwanger is. En een aantal gemeenteraden stellen een beloning in het vooruitzicht (10 kilo rijst) wanneer een meisje wordt geboren. De geboorte van een dochter wordt in sommige gemeenschappen inmiddels net zo uitbundig gevierd als de geboorte van een zoon. Dat is allemaal winst, maar we zijn er nog niet.

108_0511Op dit soort scoreborden wordt bijgehouden hoeveel meisjes en jongens er iedere maand worden geboren. Zo wordt een dorp bewust gemaakt van het probleem, waarvan iedereen ontkent dat het er is.

Mentaliteitsverandering

De wortels van genderongelijkheid zijn nog diep verankerd en het besef dat meisjes en vrouwen dezelfde rechten en dezelfde status verdienen als jongens en mannen is nog bij lange na geen gemeengoed. Dat veranderen, is het doel dat we nu met ons project moeten realiseren. Dat vraagt om een mentaliteitsverandering van Indiase mannen. En dat kost veel tijd. De Indiase kranten staan tegenwoordig bol van berichten over schendingen van de rechten van meisjes: aanrandingen, verkrachtingen, kindhuwelijken. De Indiase overheid is blij met de aanpak van Plan en de deelstaat Jharkhand heeft zelfs ons voorlichtingsmateriaal en het publieke informatiebord overgenomen, waarin we uitleggen dat meisjes net zoveel recht hebben geboren te worden en dat abortus op basis van sekseselectie via de echoscopie verboden is. Ik heb ze daarover zien discussiëren: de fantastische gedreven, sterke vrouwen met wie we samenwerken. Maar thuis moeten ook deze vrouwen nog steeds vechten voor hun rechten en het hoofd bieden aan de sociale druk een zoon te baren. Mijn respect hebben ze, maar niet die van hun familie. Die krijgen ze pas als ze moeder zijn van een zoon.

We zijn er dus nog lang niet. We moeten de vrouwen en meisjes in India blijven steunen in hun overtuiging. Hoera, het is een meisje!

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind