Update Haïti

30 april 2010

Er zijn inmiddels drie maanden verstreken sinds Haïti werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Sindsdien werkt de regering van Haïti samen met de internationale gemeenschap om een nieuw en verbeterd Haïti terug te bouwen. Ook Plan is actief betrokken bij de wederopbouw van het land. In maart was er in New York een donorconferentie waar de donorlanden de toekomstplannen voor Haïti bespraken. Op een side event werden de behoeften van de Haïtiaanse kinderen gepresenteerd. De belangrijkste resultaten waren dat kinderen in heel Haïti last hebben van trauma’s en angst en dat het grootste deel van de families lijdt onder het verlies van een naaste. Daarnaast heerst er grote frustratie onder de kinderen over het gebrek van capaciteiten in het land om adequaat te reageren op de ramp. Tot slot waren de kinderen het er unaniem over eens dat de staat alle kinderen en jeugd moest betrekken in de opbouw van het land.

Momenteel vindt er een verschuiving plaats van de nadruk op noodhulp naar lange termijn reconstructie van Haïti. De VN-Secretaris-Generaal sprak van een aanloop naar een complete nationale vernieuwing van het land. In dit nieuwe Haïti moeten de leiders een nieuw sociaal contract sluiten met de mensen. Dit betekent onder andere dat er een volledig democratische regering moet komen in het land, dat vrouwen dezelfde rechten krijgen als mannen, dat zij in staat worden gesteld om hoofd te zijn van het huishouden en de mogelijkheid krijgen om hun families zelfstandig te onderhouden. Ook moet dit sociale contract nieuwe kansen bieden voor economische vooruitgang en een toename in banen.

Plan legt op dit moment vooral de nadruk op educatie en kinderbescherming. Een belangrijk onderdeel is het herstel van het onderwijs voor getroffen kinderen en bijdragen aan een verbeterd schoolsysteem dat alle kinderen kansen biedt. In het kader van deze doelstelling heeft Plan ‘Back to School’ campagnes gestart om kinderen weer naar school te sturen. Ook zorgt Plan voor psychosociale hulp en worden er noodscholen gebouwd. In de afgelopen maand heeft Plan ervoor gezorgd dat ruim 5900 kinderen weer terug naar school konden. Het andere punt waar Plan zich voor inzet is de bescherming van de kinderen van Haïti. Om dit te bereiken werkt Plan aan het versterken van de capaciteiten van families, gemeenschappen en autoriteiten om kinderen te beschermen tegen alle vormen van misbruik, uitbuiting en geweld. Ook vindt Plan het belangrijk dat de families van de kinderen economisch stabiel zijn, zodat ouders en verzorgers beter in staat zijn om het welzijn en de zorg van hun kinderen te garanderen. Zo heeft Plan het ‘Cash for Work’ programma gelanceerd. Dit programma heeft tot nu toe al voor 4000 mensen in Haïti banen gecreëerd. Van de salarissen die hieruit voortvloeiden, hebben in totaal 24.000 gezinsleden direct geprofiteerd.

In de komende tien jaar is er in totaal $11,5 miljard nodig voor de reconstructie van Haïti. Het is belangrijk dat dit goed wordt gecoördineerd. Naast de vele projecten voor herstel op langer termijn, houdt Plan zich ook nog bezig met de directe noodhulp in de getroffen gebieden. Deze hulp draait voornamelijk om voedsel, volksgezondheid en onderdak. Die laatste is op dit moment het belangrijkste, want met het regen- en orkaanseizoen op komst is goed onderdak een dringende behoefte. Er is al veel werk verzet op het gebied van eerste noodhulp aan slachtoffers van de orkaan, maar er moet tegelijkertijd ook nog veel gebeuren. De eerste drie maanden waren voornamelijk gericht op de onmiddellijke noodhulp aan getroffen personen. Vanaf nu kan Plan zich steeds meer gaan richten op de reconstructie van het land op langer termijn.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind