Strijd tegen kindhuwelijken is in Bangladesh nog lang niet gestreden

23 oktober 2014

Sharina ving de eerste glimp van haar bruidegom pas op na de huwelijksceremonie. Ze was 14 en had geen benul van wat een huwelijk betekent. De realiteit drong als een mokerslag door toen ze haar man eindelijk echt zag, in de auto op weg naar zijn ouderlijk huis. Hij was niet knap en ze vond hem niet leuk, maar er was geen weg terug. Sharina was niet met Nazim getrouwd omdat ze dat wilde, maar omdat haar vader en Nazims overgrootvader dat samen hadden geregeld.

Kindhuwelijk Bangladesh1 201406-BGD-29-lpr

In Bangladesh leven duizenden kindbruiden als Sharina: een op de drie Bengalese meisjes trouwt nog steeds vóór haar vijftiende jaar, ook al is dat wettelijk verboden.
Een vernieuwing van de Child Marriage Law, die op dit moment voorligt, dreigde de situatie nog te verergeren. Het eerste wetsvoorstel dat het kabinet hiervoor presenteerde, bevatte namelijk een voorstel om de minimumleeftijd om te trouwen te verlagen van 18 naar 16 jaar. Lobby van organisaties als Plan en Human Rights Watch ontketende een storm van kritiek, ook in de media. Dat zette het Bengalese kabinet zo onder druk dat het wetsvoorstel van tafel ging.

Vinger aan de pols

Het wetsvoorstel voor verlaging van de minimumhuwelijksleeftijd toont hoe sterk de conservatieve krachten in Bangladesh nog zijn. Het blijft dus hard nodig om op alle (politieke) niveaus te lobbyen, tegen het kindhuwelijk en voor gelijke rechten van meisjes.
Plan houdt de vinger aan de pols om te voorkomen dat het wetsvoorstel er bij de behandeling in het parlement alsnog doorkomt, en werkt ook op andere fronten om het kindhuwelijk tegen te gaan.

Wedding busters

Behalve op lobby ligt de nadruk daarbij op bewustwording, bescherming tegen geweld en onderwijs. Onderwijs maakt meisjes weerbaarder en vergroot hun kans op het vinden van werk waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Plan werkt er daarom aan om onderwijsdrempels voor meisjes weg te nemen, onder meer in samenwerking met leerkrachten.
Een andere pijler bij het aanpakken van kindhuwelijken is voorlichting aan ouders, jongeren en leerkrachten over de gevaren van te jong trouwen, de rechten van meisjes en het belang van onderwijs. Ook zet Plan signaleringssystemen op, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school. Zo heeft Plan in Bangladesh groepen jongeren getraind als ‘wedding busters’. Als een meisje uitgehuwelijkt dreigt te worden, komen zij in actie om ouders ertoe te bewegen van het huwelijk af te zien.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind