Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Rijksbegroting ontwikkelingssamenwerking 2017: Duurzame ontwikkelingsdoelen in gevaar

  • 23 september 2016

Amsterdam, 23 september 2016 – De deze week gepresenteerde rijksbegroting toont weinig compassie met de allerarmsten in de wereld. Waar het kabinet in september vorig jaar haar handtekening nog zette onder de Sustainable Development Goals (SDG’s) ondersteunt ze die nu niet met extra financiële middelen. Sterker nog, terwijl de economie van Nederland weer groeit, bezuinigt dit kabinet nog eens extra op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp.

Situatie van meisjes en vrouwen moet verbeteren

Monique van ’t Hek, directeur Plan Nederland: “Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet niet inziet dat we juist meer moeten doen in plaats van minder. De onrust en onveiligheid in de wereld nemen alleen maar toe en toch wordt volgend jaar fors bezuinigd op deze budgetten. We moeten meer doen om de oorzaken van de vluchtelingencrisis op te lossen, om extreme armoede terug te dringen en om de situatie van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren. “

Budget ontwikkelingssamenwerking daalt

De afgelopen twee kabinetten Rutte hebben structureel 2 miljard euro bezuinigd op het ontwikkelingssamenwerkingsbudget en met de rijksbegroting voor 2017 komen daar nóg eens 150 miljoen extra bezuinigingen bovenop. Daardoor daalt het budget voor Ontwikkelingssamenwerking in 2017 naar 0.56% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) en zal het verder dalen tot het zeer bedenkelijke niveau van 0,46% van het BNI. De norm waar Nederland zich in internationaal verband aan gecommitteerd heeft, ligt op 0.7% van het BNI.

Humane kant

Monique van ’t Hek: “Om de Sustainable Development Goals te halen, is veel meer geld nodig. Wij roepen de Tweede Kamer op om tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en de begrotingsbehandelingen in het najaar een meer humane kant van Nederland te laten zien. Dat betekent: niet akkoord gaan met de extra bezuinigingen en meevallers gebruiken weer in de buurt te komen van 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking”.

Kindhuwelijken worden zo niet uitgebannen

Recent onderzoek laat voor 14 doelen zien dat deze niet zullen worden gehaald zonder grootscheepse internationale steun. Als de huidige trend van te weinig financiering voor ontwikkelingssamenwerking doorzet, dan zullen bijvoorbeeld kindhuwelijken blijven bestaan tot 2080. Het niet uitbannen van kinderhuwelijken maakt het onmogelijk om de doelen op het gebied van onderwijs te halen, waardoor de inkomensongelijkheid in de armste landen niet wordt teruggedrongen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.