Radio geeft een stem aan kinderen in ontwikkelingslanden

Radio is nog steeds een van de belangrijkste instrumenten in ontwikkelingslanden om jongeren van informatie te voorzien en kinderen een stem te geven, vooral in afgelegen gebieden en in regio’s die kwetsbaar zijn voor natuurrampen. Radio geeft kinderen de kans hun rechten te claimen, zich uit te spreken over problemen in hun leven, zoals kindhuwelijken, misbruik of uitbuiting en gehoord te worden door een groot publiek.

World Radio Day1 201501-TMP-11-lprZelfs in een tijd van televisie en internet blijft de radio een essentieel instrument voor ontwikkeling, benadrukt Plan ter gelegenheid van World Radio Day. Toegang tot informatie is een enorm probleem voor miljoenen kinderen en jongeren, maar radio is bijna overal. Minstens 75 procent van de huishoudens in ontwikkelingelanden heeft een radio.

Child media

Plan voert sinds 1995 child media-projecten uit, waarin radio voor en door kinderen centraal staat. Wereldwijd doen daar zo’n 350.000 kinderen en jongeren aan mee. Ze leren hun eigen programma’s te maken en te presenteren, thema’s te researchen en hun mening te verwoorden. “Ik heb heel veel geleerd van mijn radioprogramma”, vertelt Quynh (17) uit Vietnam. Ze woont bij haar tante, omdat haar ouders in Korea werken. “Ik weet hoe ik goede content moet produceren en een programma moet voorbereiden. En door interviews met en voorbereidende gesprekken heb ik geleerd meer open te zijn en minder verlegen. Ik voel me daardoor veel minder eenzaam dan vroeger.”

Schoolradio

World Radio Day3 201412-SLE-01-lprPlan stimuleert en steunt kinderen om radio te gebruiken om zich te ontwikkelen en hun belangen over het voetlicht te krijgen, onder meer in afgelegen communities in Guatemala, Vietnam en Nicaragua. In West-Afrika is radio onmisbaar in de voorlichtingscampagnes over ebola. Schoolradio zorgt bovendien voor onderwijs zolang scholen gesloten zijn. “Dankzij de schoolradio blijf ik toch een beetje bij met schoolwerk”, zegt Mariama (14) uit Sierra Leone. “En we luisteren altijd naar de programma’s over ebola, zodat we weten wat we moeten doen om onszelf tegen besmetting te beschermen.”