Plan luidt noodklok over kwetsbaarheid van kinderen zonder geboortebewijs

26 mei 2014

Wereldwijd zijn 230 miljoen kinderen bij hun geboorte niet geregistreerd. Ze kunnen niet aantonen wie ze zijn en wanneer ze zijn geboren. Dit heeft ernstige consequenties voor hun leven en hun toekomst. Want kinderen zonder geboortebewijs bestaan officieel niet en kunnen geen aanspraak maken op hun rechten als staatsburger. Ze lopen daardoor een groter risico op misbruik, (seksuele) exploitatie, geweld, kinderhandel en kinderarbeid. Bij een natuurramp of een andere crisis zijn niet-geregistreerde kinderen extra kwetsbaar. Hun administratieve onzichtbaarheid maakt het moeilijk hen op te sporen en met noodhulp te bereiken. 

Plan luidt vandaag de noodklok over de situatie van kinderen zonder geboortebewijs. Met de onderzoeksrapporten ‘Birth Registration and Children’s Rights: A Complex Story’ en ‘Children without a birth certificate are ‘invisible’ during disasters’ roept Plan overheden en hulporganisaties om haast te maken met geboorteregistratie zonder de andere rechten van kinderen daarbij uit het oog te verliezen.

In meer dan 100 ontwikkelingslanden ontbreken goed functionerende systemen voor efficiënte registratie van geboorte, huwelijk en overlijden en het bijhouden van bevolkingsstatistieken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de rechten van kinderen, constateert Plan, al is de relatie tussen geboorteregistratie en andere kinderrechten complex en contextgebonden.
“Ongeregistreerde kinderen lopen een groter risico om te worden buitengesloten”, zegt Nicoleta Panta, Plan’s Count Every Child manager. “Maar we moeten alert zijn op mogelijke ongewenste effecten van initiatieven om geboorteregistratie te bevorderen. Inspanningen van overheden kunnen namelijk ook barrières opwerpen en bijvoorbeeld de toegang tot onderwijs bemoeilijken als een geboortebewijs daarvoor verplicht wordt gesteld. Ook kan geboorteregistratie door overheden worden gebruikt om de rechten van migrantenkinderen te beperken.”
Plan benadrukt daarom de noodzaak om mensenrechtenprincipes en –standaarden te integreren in systemen voor geboorteregistratie en als onderdeel te zien van een bredere aanpak om kinderen te beschermen.

Kindsoldaat

De urgentie hiervan blijkt vooral bij rampen en andere crises waarin kinderen gescheiden raken van hun ouders of verzorgers. Kinderen die niet zijn geregistreerd zijn dan extreem kwetsbaar, omdat hulporganisaties niet van hun bestaan weten en noodhulp hen minder snel bereikt. Niet-geregistreerde kinderen lopen in rampsituaties ook een groter risico op misbruik, uitbuiting en inlijving als kindsoldaat. En omdat er geen officieel bewijs is van het bestaan van deze kinderen, zijn daders moeilijker aan te klagen. Voormalig kindsoldaten lopen bovendien een groter risico om om als volwassene te worden berecht, simpelweg omdat ze niet kunnen aantonen hoe oud ze zijn.

Geef een geboortebewijs cadeau

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind