Plan geeft via de BBC advies om ebola te voorkomen

28 augustus 2014

Via de World Service van de Engelse BBC geeft dokter Unni Krishnan, hoofd noodhulp van Plan International, vijf belangrijke tips om besmetting met ebola te voorkomen. De BBC zendt dit bericht de komende weken vier keer per dag uit. De BBC World Service heeft een bereik van zo’n 180 miljoen mensen over de hele wereld.

Ebola is een van de meest dodelijke virussen die er bestaan, maar het verspreidt zich niet door de lucht, zoals bijvoorbeeld het griepvirus. Besmetting kan relatief gemakkelijk worden voorkomen als iedereen zich aan de onderstaande regels houdt.

1. Handen wassen met zeep en schoon water

Regelmatig handen wassen met zeep en schoon water (en afdrogen met een schone handdoek) is een effectieve manier om het ebola-virus te doden. Gewone zeep is afdoende. Krishnan realiseert zich dat de beschikbaarheid van schoon water in sloppenwijken en rurale gebieden vaak een probleem is en benadrukt dat hulporganisaties als Plan hieraan werken.

2. Vermijd lichaamscontact

Ebola verspreidt zich via lichaamsvloeistoffen. Ieder lichamelijk contact moet voorlopig dus worden vermeden. Ook het geven van een hand en ook met mensen die (nog) geen symptomen van ebola vertonen.
Het vermijden van lichamelijk contact is een van de moeilijkste regels om vol te houden, weet Ushnan. Als een dierbare ziek is en pijn heeft, lijkt het ongelooflijk wreed om afstand te houden, iemand niet in de armen te nemen en te verzorgen. Maar besmetting is bijna onvermijdelijk na contact met zweet, tranen, speeksel of snot en hetzelfde geldt voor bloed, braaksel, urine, feaces en sperma.

Symptomen van ebola zijn onder meer koorts, spier- en gewrichtspijn, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken en diarree. Krishnan adviseert iedereen om bij de eerste symptomen onmiddellijk medische hulp te zoeken. Ook is het belangrijk kleding en beddengoed en het matras van een zieke niet meer aan te raken, maar te verbranden.

3. Vermijd contact met ebola-doden

Vermijd ieder contact met het lichaam van iemand die aan ebola is overleden, ook al is dat tegen alle tradities om doden een laatste eer te bewijzen. Want ook een dode is nog steeds heel besmettelijk. Schakel dus zo snel mogelijk een van de gespecialiseerde teams in om de dode weg te halen.

4. Vermijd bushmeat

Stop de jacht op bushmeat, zoals vleermuizen, apen en chimpansees, raak het vlees niet aan en eet het niet. Volgens wetenschappers is bushmeat de drager van het ebola-virus en kan via het vlees en het bloed overgedragen worden op mensen. Zorg er bovendien voor dat al het eten goed gekookt is.

5. Vermijd paniek

Geruchten die overal de ronde doen, zijn zelden of nooit waar en maken de angst alleen maar groter. Probeer dus niet in paniek te raken. Wees niet bang voor gezondheidswerkers. Ze zijn er om te helpen en een ziekenhuis of gezondheidspost is de beste plek voor een zieke om behandeld te worden en hopelijk te herstellen. Zieken krijgen medicijnen tegen pijn en tegen uitdroging, die door braken en diarree ontstaat.

Aanvallen op gezondheidswerkers en traditionele medicijnen helpen niet tegen ebola. Het vergroot de kans op verdere verspreiding. Het voorkomen van besmetting is de beste manier om ebola te stoppen, benadrukt Krishnan. Dus stop geruchten en volg adviezen op, dan kunnen levens worden gered.

Ebola in ‘t kort
• Ebola is een dodelijk virus. Het dodental kan oplopen tot 90% na besmetting. In de huidige uitbraak ligt het dodental op ongeveer 55%.
• De incubatietijd na besmetting is ongeveer drie weken.
• Er is geen vaccin tegen ebola en er zijn geen geneesmiddelen.
• Verzorging van de zieken, zoals rehydratie en pijnbestrijding kunnen leiden tot herstel.
• Algemeen wordt aangenomen dat vleermuizen (fruit bats), een delicatesse in delen van West-Afrika, natuurlijke dragers zijn van het ebola-virus.

Met dank aan AP, AFP en Getty Images voor de foto’s

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!