Plan gaat samenwerken met Medical Corps in de strijd tegen ebola

18 september 2014

Plan en Medical Corps, een van de grootste, internationale noodhulporganisaties op het gebied van gezondheidszorg, bundelen de krachten in de strijd tegen ebola. De epidemie is uitgegroeid tot een ernstige humanitaire crisis die vooral in Liberia en Sierra Leone de hele samenleving ontwricht: scholen gaan dicht, ziekenhuizen sluiten de deuren, ook voor zwangere vrouwen en kinderen met malaria, de dienstensector faalt en op steeds meer plekken werken mensen niet meer op hun akkers waardoor oogsten dreigen te verkommeren.

De dodelijke virusziekte blijft zich snel vEbolaerspreiden in Guinée, Liberia en Sierra Leone en andere landen in West-Afrika. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er nu meer dan 4.951 doden en 13.567 besmettingen. Plan heeft de crisis aangemerkt als Red Alert. Plan en Medical Corps hebben een negenstappenplan ontwikkeld om de ebola-crisis op de korte en langere termijn het hoofd te bieden. In nauwe samenwerking met de betrokken ministeries voor Gezondheidszorg, gemeenschapsorganisaties, medische centra, de WHO en andere internationale hulporganisaties wordt dit stappenplan gefaseerd uitgerold. Het stappenplan voorziet in preventie, behandeling van de zieken, psychologische hulp, bescherming van kinderen en andere levensreddende maatregelen. Medical Corps richt zich daarbij vooral op de behandeling van ebola en case management, terwijl Plan zich concentreert op het goed informeren van lokale gemeenschappen. De afgelopen drie jaar heeft Plan in een aantal door ebola getroffen gebieden een fijnmazig netwerk opgezet met allerlei lokale organisaties. Deze lokale partners zijn nu getraind en gaan dorp voor dorp af om uit te leggen wat je wel en wat je niet moet doen en hoe om te gaan met zieken en doden. Ook verspreiden we boodschappen per sms en via de lokale radio. Daarnaast zorgt Plan dat huishoudens die getroffen zijn door ebola voedselpakketten krijgen en delen we preventieve materialen uit, zoals zeep en emmertjes en kraantjes om handen te wassen. Door het samen met Medical Corps ontwikkelde negenstappenplan, kunnen we het dodelijke virus efficiënter te lijf gaan.

Stappenplan

Het negenstappenplan van Plan en Medical Corps bestaat verder uit de volgende maatregelen:

  • Grootschalige publiekscampagnes via radio, televisie, sms en posters in scholen, publieksruimtes, kantoren en op straat om mensen te laten weten wat ze kunnen doen om zichzelf tegen besmetting te beschermen. Aan zwangere vrouwen die niet terecht kunnen in een ziekenhuis om veilig te bevallen, worden speciale hygiënekits ter beschikking gesteld.
  • Zorg voor zieke kinderen en volwassenen, case management en het opzetten van snellere testfaciliteiten en doorverwijzing naar behandelcentra.
  • Training in infectiepreventie voor hulpverleners die werken met zieken.
  • Psychologische ondersteuning van besmette kinderen en volwassenen, hun familie en mensen die bang zijn dat ze besmet zijn.
  • Zorg en steun voor zorgverleners, onder wie familie van zieken en professionele hulpverleners.
  • Trainingen van ambtenaren en medewerkers van hulporganisaties om goed te kunnen blijven functioneren in een crisissituatie.
  • Training in het beschermen van kinderen in rampsituaties voor onder meer ambtenaren, militairen en gezondheidswerkers.
  • Distributie van voedselpakketten, voedselbonnen en hygiënekits en voedingssupplementen voor baby’s en jonge kinderen die ondervoed dreigen te raken.
  • Zorg en opvang voor kinderen die alleen zijn komen te staan, gescheiden zijn van hun ouders of speciale zorg nodig hebben, en training van ambtenaren en hulpverleners om deze kinderen te herkennen en te identificeren.

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!