Les via de radio vervangt school in Sierra Leone tijdens de ebola-crisis

7 januari 2015

Les via de radio vervangt tijdelijk regulier onderwijs in grote delen van Sierra Leone. Als gevolg van de ebola-crisis zijn veel scholen tot nader order dicht om besmetting met het dodelijke ebola-virus te voorkomen. Duizenden leerlingen dreigen hierdoor een grote leerachterstand op te lopen. Plan steunt de ontwikkeling van radiolespakketen en training van leerkrachten om via de radio les te geven.

Schoolradio Sierra Leone4 201409-SLE-117-lprPlan maakt zich grote zorgen over de impact van de ebola-epidemie op het onderwijs in de door ebola getroffen landen. In Guinée, Liberia en Sierra Leone zijn de meeste scholen al maanden gesloten. Leerlingen zitten noodgedwongen thuis, zwerven op straat of proberen met werk of bedelend bij te dragen aan het gezinsinkomen. Het ontbreken van de structuur en de beschermde omgeving van school maakt hen kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Bovendien wordt met iedere week die verstrijkt de kans kleiner dat ze nog terug zullen gaan naar school.

Miljoen luisteraars

Schoolradio moet tijdelijk uitkomst bieden. In Sierra Leone bereiken lessen in taal, rekenen en wiskunde inmiddels zo’n miljoen luisteraars in het hele land via 41 lokale radiozenders.
Plan pleit ervoor schoolradio blijvend te integreren in het schoolsysteem, als aanvulling op het reguliere onderwijs, ook na de ebola-crisis. Maar voor nu is de eerste uitdaging om de beschikbaarheid van radio’s te verbeteren. “Er zijn op dit moment nog niet genoeg radio’s, en waar ze wel zijn, mogen kinderen ze niet altijd gebruiken”, vertelt Martin Foday, onderwijsadviseur van Plan in Sierra Leone. “Daar werken we aan, want we willen zoveel mogelijk kinderen bereiken. Schoolradio is in de huidige situatie een goed instrument om kinderen – letterlijk – bij de les te houden en te zorgen voor continuïteit zolang scholen dicht moeten blijven.”

Plan en de ebola-crisis

In West-Afrika zijn tot nu toe bijna 7.000 mensen overleden aan ebola en een einde aan de crisis is nog niet in zicht. In Guinée, Liberia en Sierra Leone zorgt Plan onder meer voor voedselhulp, veilig drinkwater, hygiënevorzieningen zoals handenwasfaciliteiten, grootschalige voorlichtingscampagnes om mensen te vertellen hoe ze zichzelf en hun kinderen tegen besmetting kunnen beschermen en Interim Care Centres waar kinderen worden opgevangen die hun ouders aan ebola hebben verloren.

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!