Kinderen steeds vaker in de vuurlinie van het protest in Egypte

20 augustus 2013

Plan maakt zich steeds meer zorgen over de kinderen in Egypte. Met de escalatie van het politieke geweld en het uitroepen van de noodsituatie lopen juist kinderen grote risico’s. Ayman Sadek, interimdirecteur van Plan in Egypte, roept alle betrokken partijen op kinderen te beschermen en hen weg te houden van demonstraties.

Nu de situatie in Egypte steeds grimmiger wordt, neemt ook de noodzaak toe de kinderen te beschermen. Maar het tegendeel lijkt het geval. Het aantal incidenten neemt toe waarbij kinderen gewond zijn geraakt of zelfs zijn omgekomen. “Volgens de Egyptische wet en internationale verdragen moeten kinderen worden beschermd in gevaarlijke situaties”, zegt Sadek. “En zij mogen niet worden gedwongen mee te doen aan demonstraties. Maar wij zien dat hier regelmatig gebeuren. Kinderen worden gebruikt als pionnen in het politieke spel.”

Ronselen
Zowel Morsi-aanhangers als zijn tegenstanders ronselen kinderen voor hun demonstraties.
Een schokkend voorbeeld hiervan is de mars van honderden jonge kinderen, als Morsi-martelaars gekleed in een lijkwade, die doodskisten met zich meedroegen en riepen dat ze bereid waren te sterven.
Een lokale partner waarmee Plan samenwerkt in een project voor straatkinderen, kreeg geld aangeboden in ruil voor het sturen van een groep kinderen naar een demonstratie. De partner weigerde en meldde het incident bij de National Council voor Childhood and Motherhood.

Bescherming van de kinderen
Plan volgt de gebeurtenissen met grote zorg. De veiligheid van kinderen is in het geding als ze worden blootgesteld aan de gewelddadige confrontaties die plaatsvinden.
Ze kunnen gemakkelijk gewond raken, of erger. En de emotionele en psychische schade bij kinderen is groot als ze getuige zijn van het geweld.

Plan roept ook ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van hun kinderen te garanderen. Ook werkt Plan samen met de overheid en met andere maatschappelijke organisaties om samen oplossingen te vinden en de kinderen in de huidige situatie beter te beschermen.

Laag pitje
De escalatie van de politieke onrust in Egypte heeft ook effect op het werk van Plan. Veel programma’s staan noodgedwongen op een laag pitje en medewerkers worden in hun werk gehinderd door de geweldsuitbarstingen en de ingestelde avondklok.
Plan werkt al meer dan 30 jaar in Egypte en steunt ruim 1,5 miljoen kinderen en hun familie in zes regio’s, waaronder Caïro.