Kinderen kunnen recht halen bij VN

15 januari 2014

New York, 15 januari 2014 – Kinderen die het slachtoffer zijn van  kinderarbeid, gedwongen prostitutie, geweld of andere schendingen van hun kinderrechten, kunnen vanaf nu terecht bij de VN. Een internationaal verdrag, genaamd ‘OP 3 CRC’,  is aangenomen doordat  tien landen het verdrag hebben geratificeerd. Hierdoor kunnen kinderen (of hun vertegenwoordigers) een klacht indienen bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind als hun rechten zijn geschonden. Kinderrechtenorganisaties, waaronder Plan International, die jaren hebben gestreden voor dit verdrag spreken van een belangrijke stap.

Tot nu was het internationale verdrag voor de Rechten van het Kind het enige mensenrechtenverdrag  zonder mogelijkheid voor slachtoffers om  een beroep te doen op hun rechten. Vanaf 14 april 2014 kunnen de eerste klachten worden behandeld.  Klachten kunnen worden ingediend door kinderen of hun vertegenwoordigers. Daarnaast kan iedereen kinderrechtenschendingen bij het Comité melden. Het Comité beslist of er een onderzoek wordt ingesteld. Onafhankelijke experts van het VN-Kinderrechtencomité gaan alle nieuwe klachten behandelen. Het Comité kan vervolgens oordelen of een land de kinderen moet compenseren, financieel of anderszins.

Beschermen van kinderen door hun recht te laten halen
Plan International zette zich als covoorzitter van een coalitie van verschillende internationale ontwikkelingsorganisaties in voor de ratificatie. Directeur van Plan Nederland, Monique van ’t Hek is blij met het verdrag: “Veel kinderen over de hele wereld zijn slachtoffer van geweld en seksueel misbruik. Ze hebben geen toegang tot basisbehoeften als onderwijs of gezondheidszorg. Kinderen hebben er recht op veilig en gezond op te groeien. Als hun stem nationaal niet gehoord wordt, kunnen ze nu bij de VN terecht om hun gelijk te halen.“

Plan Nederland roept politiek Den Haag op verdrag te ratificeren
Naast de tien landen die het verdrag geratificeerd hebben, hebben tientallen andere landen aangegeven het verdrag te willen gaan ratificeren. Nederland behoort niet tot die groep. “Wij roepen de Nederlandse regering op om dit verdrag ook te ondertekenen want Nederland kan alleen andere landen aanspreken op de schending van de kinderrechten als ze zelf dit verdrag ratificeert. Wij hebben in Den Haag het Internationale Strafhof gevestigd en het zou een mooie volgende stap zijn als de eerdere oproep van Plan Nederland gehoord wordt om grove kinderrechtenschendingen via dit Strafhof aan te pakken,” aldus Monique van ’t Hek.

Plan Nederland
Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die zich al 75 jaar inzet om de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden te verbeteren. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. Plan doet dit door het uitvoeren van projecten in 50 ontwikkelingslanden.
www.plannederland.nl

————————————————Einde bericht————————————

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie:
Plan Nederland
Sherien Verkaik, persvoorlichter Plan Nederland
Tel: +31 (0)20 5495598 / +31 (0)6 83943538
E-mail: sherien.verkaik@plannederland.nl

Ratify OP3 CRC – International Coalition for the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure – is a coalition of international, regional and national non-governmental organisations and networks, human rights institutions and other non-governmental bodies which are committed to achieve rapid ratification and entry into force of the OPCRC on a Communications Procedure (OP3 CRC). It succeeds the NGO Working Group that coordinated the international campaign for the drafting and adoption of the OP3CRC, under the NGO Group for the CRC, based in Geneva, Switzerland. Its Steering Committee is made up of the following organisations: Child Rights Coalition Asia, Child Rights Connect, Child Rights International Network (CRIN), Eurochild, Kindernothilfe, Plan International, Red latinoamericana y caribeñapor la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc), Save the Children, Terre des Hommes International Federation (TDHIF) and, World Vision

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind