Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Kindbruiden in Nederland: bij echtgenoot weghalen is nog geen oplossing

  • 6 oktober 2015

Kindbruiden in Nederland: ‘hoe is het mogelijk!’. Iedereen is er meteen duidelijk over. Politici, media, hulpverleners vestigen hun hoop op het wetsvoorstel Tegengaan Huwelijksdwang dat eind november, of wellicht eerder, in de Eerste Kamer wordt besproken. Staatsecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie gaf in een debat aan dat er in de tussentijd zoveel mogelijk wordt gedaan om Syrische kindbruiden bij hun echtgenoot weg te halen.

Wanneer de wet van krach201301-NPL-57-scrt wordt, zal de overheid een huwelijk met een minderjarige niet erkennen. De meisjes komen onder voogdij van de Kinderbescherming en worden apart van hun ‘echtgenoot’ opgevangen in centra voor minderjarige asielzoekers of ondergebracht in pleeggezinnen. En hoe ziet de toekomst er voor hen dan uit? Wie biedt hen de specifieke hulp die ze nodig hebben, wat gebeurt er als het meisje niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning en haar ‘man ‘wel? Naar welk gezin moet zij terugkeren?

Specialistische hulp

Bij de invoering van deze wet is het van groot belang dat de overheid de uitvoeringsmaatregelen uitwerkt. Kindbruiden die in Nederland worden opgevangen hebben specialistische hulp nodig. Zij moeten zich verder bewust worden van hun rechten, steun kunnen zoeken bij andere kindbruiden en naar school gaan. En wat gebeurt er als ze vervolgens geen asiel krijgen? Kan een meisje weer veilig terug naar Syrië – ook als het daar weer veilig is – als ze zo lang gescheiden heeft geleefd van haar man? Het huwelijk van de kindbruiden niet erkennen en de meisjes alleen maar uit de situatie halen, zal niet helpen en is symptoombestrijding.

Kindhuwelijken voorkomen

Door te focussen op de komst van de wet wordt uit het oog verloren waar het echt om gaat: het welzijn van de meisjes. Kindhuwelijken moeten worden aangepakt bij de bron. In september maakte het kabinet bekend 110 miljoen euro vrij te maken voor de opvang in de regio van Syrische vluchtelingen. Plan Nederland pleit ervoor om hier programma’s in op te nemen die erop gericht zijn kindhuwelijken te voorkomen. Bij voorbeeld door het oprichten van meisjesclubs, waar meisjes (seksuele) voorlichting en weerbaarheidstrainingen krijgen en leren over hun rechten. Ook het oprichten van ‘adolescent friendly spaces ‘ zorgt voor veiligheid van meisjes. Tegelijkertijd kan verandering worden bewerkstelligd van culturele en sociale attitudes bij bestuurders, lokale leiders en politici. Dat zijn effectieve instrumenten die Plan Nederland de afgelopen jaren in ontwikkelingslanden heeft ingezet om kindhuwelijken tegen te gaan.

Duurzame oplossingen

Uit ervaring weten we dat in tijden van oorlog, crises, rampen etc. het aantal meisjes dat wordt uitgehuwelijkt, stijgt. Om de toekomst van hun dochters in dat soort tijden veilig te stellen, kiezen ouders vaker (noodgedwongen) om hun dochter op te jonge leeftijd uit te huwelijken. De kindbruiden die zich nu in Nederlandse aanmeldcentra melden, zullen dus niet de enige blijven. Laat de wet Tegengaan Huwelijksdwang zo snel mogelijk in werking treden maar er moet ook proactief gewerkt worden aan duurzame oplossingen in de landen waar de kindhuwelijken worden gesloten.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.