Investeren in meisjes: de investering met het hoogste rendement

8 maart 2015

Meisjes wereldwijd naar het voortgezet onderwijs moet onderdeel uitmaken van nieuwe VN-doelen

Zondag is het 8 maart: Internationale Vrouwendag, een dag die in het teken staat van de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Het is een dag waarop vrouwen opkomen voor hun rechten. Maar laten we vandaag ook stil staan bij meisjes in ontwikkelingslanden, van wie de rechten in veel landen structureel worden geschonden. Meisjes als Shima, die ik eind 2014 ontmoette in Bangladesh, en die al voor haar geboorte was beloofd aan een man en op haar elfde werd uitgehuwelijkt. Voor deze meisjes wordt 2015 een belangrijk jaar. De komende maanden zullen in het teken staan van onderhandelingen voor de nieuwe Sustainable Development Goals (de opvolger van de Millennium Development Goals), die komende september door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties worden vastgesteld. Ik roep de opstellers van de nieuwe VN-doelen op om specifieke aandacht te besteden aan de doorstroom van meisjes naar het voortgezet onderwijs. Niet alleen omdat het rechtvaardig is maar ook omdat het een structurele oplossing biedt tegen armoede.

Geschoolde meisjes zorgen voor economische groei

Er is veel bereikt voor meisjes de afgelopen tien jaar. Één van de belangrijkste successen is dat nu wereldwijd 90% van de (geregistreerde) kinderen naar de basisschool gaat en dat geldt voor evenveel meisjes als jongens. Dat is een enorme vooruitgang! Maar het gaat mis bij het secundair onderwijs. Daar blijft het aantal meisjes sterk achter, terwijl de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van essentieel belang is. Juist in de adolescentie zijn meisjes namelijk uiterst kwetsbaar, bijvoorbeeld voor schadelijke gebruiken als het kindhuwelijk (één op de zeven meisjes trouwt voor ze 15 is), voor mensenhandel en kinderarbeid. Van alle slachtoffers van seksueel geweld is de helft een meisje van 15 jaar of jonger. En één op de drie meisjes is moeder voor haar 18e jaar. Het zijn verpletterende cijfers die duidelijk maken dat de kans om zich te ontplooien voor veel meisjes al vroeg de kop wordt ingedrukt. Doorleren kan hen daartegen beschermen en vergroot hun toekomstkansen aanzienlijk. Onderwijs maakt meisjes weerbaarder en verbetert hun kans op het vinden van werk waarmee ze zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien.

Investering met het hoogste rendement

Bij het bewerkstelligen van gelijke rechten en kansen voor meisjes is onderwijs de sleutel, en met name voortgezet onderwijs. Bij Plan Nederland doen we er alles aan om de barrières weg te nemen die meisjes ervan weerhouden om daar naar door te stromen. Dat is niet alleen rechtvaardig voor de meisjes zelf, maar met het oog op armoedebestrijding ook essentieel. Want met een jaar extra basisschool stijgt het latere inkomen van meisjes met 10 tot 20 procent. Een jaar langer voortgezet onderwijs en ze verdienen later zo’n 25 procent meer. Bovendien trouwen geschoolde meisjes later, worden op latere leeftijd moeder en zijn beter in staat om voor hun kinderen te zorgen. Geschoolde moeders weten hoe belangrijk onderwijs is – voor hun dochters net zo goed als voor hun zonen – en besteden het grootste deel van hun inkomen aan hun kinderen en familie (mannen investeren daarin minder dan de helft). Meisjes die een kans krijgen, werken zo niet alleen zichzelf uit de armoede maar nemen hun hele omgeving daarin mee. De Wereldbank berekende dat ontwikkelingslanden een gezamenlijke groei kunnen realiseren van 92 miljard dollar per jaar als meisjes dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens. Investeren in onderwijs voor meisjes is daarmee de investering met het hoogste rendement.

Secundair onderwijs moet dus op de agenda staan bij het vaststellen van de Sustainable Development Goals. Dan delen we een klap uit aan armoede en geven meisje de kans op te groeien tot sterke vrouwen die een verschil kunnen maken.

Monique van ’t Hek,
Directeur Plan Nederland

Lees hier het nieuwsbericht over Wereldvrouwendag: blijven investeren in de volgende generatie vrouwen is essentieel

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 25 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind