Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Verontrust door een dramatische toename van geweld tegen vrouwen in de hele wereld, hebben de Verenigde Naties 25 november officieel uitgeroepen tot ‘Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen’. Wereldwijd krijgt 35% van de vrouwen en meisjes te maken met fysiek of seksueel geweld. In ontwikkelingslanden is dit percentage nog hoger. Zo hebben naar schatting 133 miljoen meisjes en vrouwen genitale verminkingen. Plan doet er veel aan om het geweld tegen vrouwen uit te bannen. Bijvoorbeeld in Nicaragua.

geweld NicaraguaArmoede en een cultuur van machismo dragen ertoe bij dat seksueel geweld bijna gewoon is in het noorden van Nicaragua. Een lokale zegswijze spreekt boekdelen: ‘Als een meisje oud genoeg is om goederen op haar hoofd te dragen, is ze oud genoeg voor een man.’ Uit onderzoek blijkt dan ook dat 88 procent van de slachtoffers van verkrachting in deze regio minderjarig is; 28 procent van de vrouwen krijgt hun eerste kind vóór hun achttiende jaar.

Lastig vallen is niet oké

Plan wil meisjes in Nicaragua beschermen tegen seksueel geweld. In het kader van het Girl Power-programma werkt Plan daarom samen met lokale autoriteiten om voorlichting te geven, meisjes aan te moedigen aangifte te doen en daders te straffen. Ook opende Plan een opvanghuis voor meisjes en organiseert op scholen bewustwordingsactiviteiten en seksuele voorlichting. Plan traint bovendien groepen jongeren om thuis en in hun omgeving de gevaren van seksueel geweld onder de aandacht te brengen. “Mannen denken vaak dat het oké is om meisjes lastig te vallen”, zegt een van hen. “Maar ik geloof niet in geweld, in welke vorm dan ook. Wij vertellen mannen dat hun gedrag fout is.”