Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat 25 jaar!

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zoals het Verdrag officieel heet, werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om kinderen te beschermen en hun rechtspositie wereldwijd te verankeren. Het kinderrechtenverdrag is geratificeerd door 194 landen; Somalië, de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen. Een onafhankelijk VN-kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving van het Verdrag en onderzoekt periodiek de kinderrechtensituatie in de landen die het Verdrag hebben geratificeerd.

54 artikelen

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt voor alle kinderen en bevat 54 gedetailleerde artikelen. Centraal hierin staan het recht op (over)leven, bescherming, participatie en provision – voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, verzorging en andere voorzieningen die voor kinderen belangrijk zijn en die in de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties niet voorkomen of onvoldoende zijn uitgewerkt. Een aantal artikelen richten zich specifiek op de rechten van kinderen in een extreem moeilijke situatie, zoals kinderen die in aanraking komen met justitie.

Gerelateerd2 bij resultaten noodhulp in Zuid-Sudan 201402-UGA-178-lpr

De betekenis van het kinderrechtenverdrag

(Bijna) wereldwijde ratificering van het Verdrag voor de Rechten van het Kind kunnen 25 jaar na dato schendingen van de rechten van kinderen nog steeds niet voorkomen. Maar dat betekent niet dat het Verdrag alleen een papieren tijger is. Sinds de ondertekening staan kinderrechten wereldwijd op de agenda en het staat vast dat het Verdrag een psychologische en feitelijke impact heeft op het realiseren van betere voorzieningen voor kinderen. Staten kunnen immers worden aangesproken op kinderrechtenschendingen in hun land. En organisaties als Plan kunnen regeringen aanspreken en ontlenen recht van actie aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Belangrijk is ook dat het Verdrag een omslag in denken teweeg heeft gebracht over het werk van Plan en andere ontwikkelingsorganisaties: werken voor kinderen die het moeilijk hebben, is geen kwestie van liefdadigheid. Kinderen verdienen niet allen alle steun die ze nodig hebben om een toekomst op te bouwen, ze hebben er recht op.

Lees meer over het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

kinderen die de wereld hebben veranderd boekTer gelegenheid  van het 25-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag verschijnt ‘Kinderen die de wereld hebben veranderd’. Dit boek is, met financiële steun van de ASN Bank uitgegeven. Het boek bevat 22 verhalen over kinderen die zijn opgestaan tegen onrecht. Ook opstaan tegen onrecht? www.ikverandermee.nl