Het meerpartijenintiatief seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

4 juni 2015

In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid zijn seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) een belangrijk speerpunt. Ons land staat bekend om zijn progressieve houding ten aanzien van SRGR. Bij het versterken en verspreiden van SRGR moeten er vaak hoge drempels worden genomen, zeker als het gaat om het bereiken van meisjes. In verschillende godsdiensten wordt verschillend aangekeken tegen anticonceptie en seksuele voorlichting. Hierbij kan de situatie ontstaan dat meisjes worden uitgesloten. Tijdens het meerpartijenintiatief SRGR in de Tweede Kamer zal kritisch worden gekeken naar het bereik van meisjes in het SRGR-beleid. Vanuit verschillende invalshoeken zal het probleem worden belicht. Hoe maak je van obstakels om meisjes te bereiken juist kansen?

Jet BastianiEén van de sprekers tijdens deze bijeenkomst is Jet Bastiani, gender-expert bij Plan Nederland. Vanuit Mozambique zal Jet een beeld schetsen van het SRGR-beleid in Mozambique en hoe belangrijk het is om religieuze leiders hierbij te betrekken.

Religie is een verbindende factor voor veel gemeenschappen en vanuit religie wordt toegang geboden tot diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg en de bestrijding van armoede. Voor het bereiken van meisjes is samenwerking met religieuze leiders en instanties dan ook van groot belang. Daarnaast hebben de partnerlanden van Plan verschillende religieuze en culturele achtergronden en dit vereist per land een andere aanpak.

Plan heeft in verschillende landen contact met religieuze leiders om rechten voor meisjes te promoten. Tijdens het meerpartijenintiatief komen verschillende vragen aan bod: hoe kunnen religieuze leiders en instanties worden betrokken bij het bereiken van meisjes? Hoe kunnen we onze partnerlanden die afwijzend staan tegenover SRGR voor meisjes toch bewegen tot actie zonder dit vanuit Nederland af te dwingen?

Vindt u het leuk om aanwezig te zijn?

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via s.trgo@tweedekamer.nl

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind