Een luisterend oor en hulp voor meisjes in Pakistan

2 mei 2013

02 mei 2013

Safia, een vrouw uit de Pakistaanse stad Karachi, vond ze in de trein: een klein meisje met haar nog jongere broertje, zittend op de grond van een overvolle treincoupé. Safia ontdekte al snel dat de kinderen alleen waren en nam ze mee naar Madadgaar, een kindertelefooncentrale en crisiscentrum in Karachi, dat in het kader van Plan’s Girl Power-programma wordt ondersteund. In dit programma werken zes organisaties samen aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen voor meisjes in 10 landen. Pakistan is daar een van.

Het lukte het team van Madadgaar het vertrouwen te winnen van het kleine meisje. Ze vertelde dat ze Mehnaz Bibi heet en dat ze van huis was weggelopen om te gaan werken in Karachi. Dan kan haar broertje naar school.
Later vertrouwde ze de hulpverleners van Madadgaar voldoende om op te biechten dat ze eigenlijk van huis was weggelopen. Want thuis werden ze geslagen en dat was nóg een reden om haar broertje daar weg te halen.

Gratis bellen
Mehnaz Bibi is een van de honderden meisjes in Pakistan die van huis wegvluchten omdat ze daar worden mishandeld. Madadgaar is opgericht om meisjes als Mehnaz Bibi te steunen. Ze kunnen het gratis, nationale telefoonnummer van de hulplijn bellen voor een luisterend oor, advies, doorverwijzing en daadwerkelijke hulp. Maar ze kunnen ook terecht bij het crisiscentrum. In het afgelopen jaar kreeg Madadgaar ruim 6.800 telefoontjes en ruim 1.100 bezoekers. Bijna alle hulpvragen gaan over geweld en mishandeling.

Mehnaz Bibi en haar broertje zijn, in overleg met hun vader, inmiddels liefdevol opgenomen in een SOS-kinderdorp in Karachi. Het gaat goed met ze.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind