Dodelijkste ebola-epidemie ooit

8 juli 2014

In april brak het dodelijke ebolavirus uit in West-Afrika. Enkele maanden later heeft het virus nog niet aan kracht ingeboet. Integendeel. Guinee, Liberia en Sierra Leone tellen steeds meer besmettingen, al 481 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Plan stelt alles in het werk om het virus te helpen beperken, samen met andere humanitaire organisaties. Daarin richt Plan zich vooral op preventie en het beschermen van kinderen.

EbolaHet virus verspreidt zich enorm snel

Dr. Unni Krishnan, hoofd van het noodhulpteam van Plan International:
Van de 779 besmette personen zijn er al 481 gestorven. Het virus verspreidt zich enorm snel. Er is een reëel gevaar dat de ziekte buiten de grenzen breekt van Guinee, Liberia en Sierra Leone, enkele van de armste landen ter wereld. Dat komt deels doordat de gezondheidszorg er bijzonder kwetsbaar is. Internationale hulp kwam ook pas laat op gang. Dat heeft de verspreiding van de ziekte versneld.”

Plan-medewerkers ter plaatsen vertellen over de angst bij de lokale bevolking: “Mensen zijn bang, wanhopig en ongerust. Het oplopende dodental maakt dat nog erger”, vertelt Gbaka Sandouno. Hij is program unit manager van Plan in Gueckedou, Guinée, waar al 130 doden vielen.

Die angst wordt in de hand gewerkt door een gebrek aan betrouwbare en actuele informatie. Een moeilijk te bestrijden verhaal dat de ronde doet: een patiënt komt nooit meer terug als hij naar een ziekenhuis gaat. Of nog erger: gezondheidswerkers beramen een complot tegen de bevolking. Een andere, levensgevaarlijke misvatting bestaat erin dat ebola na een poosje vanzelf weer overgaat…

Desinfectiemateriaal, radio-uitzendingen en affiches

Plan werkt in elk van de drie landen die door de ebola-epidemie zijn getroffen. We focussen in de eerste plaats op preventie, via verspreiding van informatie en logistieke en materiële steun aan overheidsorganisaties en partnerorganisaties.

In Guinee zorgt Plan voor de opleiding van gezondheidswerkers en medewerkers van het Rode Kruis. We geven hen ook brandstof, zodat ze zich kunnen verplaatsen. Verder verdelen we pakketten met ontsmettingsmateriaal en desinfecteren we openbare toiletten en school sanitair. We verstrekken megafoons aan overheidspersoneel, om informatie makkelijker te kunnen verspreiden op marktplaatsen en in scholen. En we informeren de bevolking via affiches, radio-uitzendingen en sms’jes (een groot gedeelte van de bevolking beschikt over een mobiele telefoon).

Informatie is cruciaal om de verspreiding van het dodelijke virus tegen te gaan. Simpele maatregelen zoals handen wassen, kunnen al enorm helpen. Unni Krishnan: “We moeten snel handelen nu, en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk gemeenschappen in de getroffen regio kunnen rekenen op betrouwbare informatie.”

Inspireer je vrienden

De nadruk van Plan’s werk ligt op duurzame ontwikkeling, maar Plan heeft in de loop der jaren ook grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp.

Draag bij!

Doneer aan het Noodfonds van Plan

Jouw bijdrage is hard nodig!

Als een natuurramp of geweldsconflict een van de gebieden treft waar Plan werkt, biedt Plan noodhulp en bescherming en draagt bij aan de wederopbouw.

Jouw bijdrage is hard nodig!