Dag van de Rechten van het Kind bij Plan overschaduwd door ramp Filipijnen

20 november 2013

Vandaag, 20 november, wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Deze dag memoreert de ondertekening van het VN-verdrag voor de Rechten van het kind op 20 november 1989 door 192 VN-lidstaten. Daarmee verplichten deze landen zich het Verdrag na te leven en de rechten van kinderen te beschermen. Plan werkt op basis van het kinderrechtenverdrag, maar de viering van de Dag van de Rechten van het Kind wordt bij Plan overschaduwd door de situatie in de Filipijnen. Ook vandaag concentreert Plan zich op het beschermen van de rechten van de duizenden kinderen die zijn getroffen door de ramp.

Juist in een rampsituatie komen de rechten van kinderen als eerste in het gedrang. Kinderen zijn het meest kwetsbaar na een ramp, omdat ze vaak volledig afhankelijk zijn van de volwassenen om hen heen. Behalve noodhulp in de vorm van voedsel, veilig drinkwater en onderdak hebben kinderen dus ook bescherming nodig. In de chaos en vluchtelingestromen na een ramp raken kinderen bijvoorbeeld hun ouders kwijt of ze zijn wees geworden. Ze zijn dan gemakkelijk slachtoffer van misbruik en uitbuiting.

Kindvriendelijke ruimtes

In het rampgebied in de Filipijnen is de bescherming van kinderen dan ook een van de prioriteiten van het noodhulpprogramma van Plan. Plan’s deskundige op het gebied van kindbescherming na rampen is in de Filipijnen en werkt aan het inrichten van tien kindvriendelijke ruimtes, onder meer in Leyte, waar kinderen binnenkort weer les krijgen, kunnen spelen en waar ze hulp krijgen bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Plan ondersteunt ook ouders om hun kinderen te helpen te dealen met de ramp.

Veiligheid van meisjes

Plan is extra alert op de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen. Na de ramp lopen zij een groter risico op geweld, seksueel misbruik en verhandeling.
Plan heeft in de loop van de jaren grote expertise opgebouwd in kindgerichte noodhulp, met bijzondere aandacht voor de bescherming van kinderen in rampsituaties en de specifieke behoeften van meisjes. In oktober publiceerde Plan hierover het onderzoeksrapport ‘Because I am a Girl – the State of the World’s Girls 2013, In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters.

Inspireer je vrienden

Steun het werk van Plan! Sponsor een kind of steun onze meisjesprojecten!

Hoe kun jij helpen?

Steun onze meisjesprojecten

Lees meer over investeren in meisjes

Sponsor een kind

Voor 28,50 euro per maand

Geslacht
Leeftijd
Lees meer over het sponsoren van een kind