Plan Nederland gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website stem je hiermee in. Lees meer over ons cookiebeleid.

Conclusie evaluatieonderzoek: ‘Ontwikkelingssamenwerking is effectief en doeltreffend’

Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is over het algemeen effectief en doeltreffend. Dat is de algemene conclusie van een uitgebreid, onafhankelijk evaluatieonderzoek van de programma’s van 64 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in het kader van het Nederlandse subsidiestelsel Medefinanciering II (MFSII). Ook de Girl Power Alliantie, waarvan Plan Nederland deel uitmaakt, is meegenomen in de evaluatie.

Lachend Afrikaans meisjeIn het evaluatieonderzoek, dat twee jaar duurde, lag de nadruk op de mate van effectiviteit, efficiency en relevantie van de programma’s met MFSII-financiering. De onderzoekers namen meer dan 200 projecten onder de loep, waaronder enkele tientallen programma’s gericht op internationale lobby. De programma’s zijn onderzocht op vier themagebieden: bijdrage aan het behalen van de millenniumdoelen, versterking van de capaciteiten van organisaties, versterking van het maatschappelijk middenveld en het effect van de inzet van programma’s voor internationale lobby en advocacy.

Millenniumdoelen

Het totale onderzoek levert tien uitvoerige rapporten op. Belangrijke conclusies zijn dat programma’s veelal positief hebben bijgedragen aan het bereiken van de millenniumdoelen en dat de programma’s op het gebied van lobby en advocacy duidelijk effect hebben gehad op de agenda van beleidsmakers. Ook op het vlak van capaciteitsversterking zijn positieve resultaten behaald: het vermogen van organisaties om de eigen zaken succesvol te managen, blijkt te zijn verbeterd. Ten aanzien van de versterking van het maatschappelijk middenveld komen de onderzoekers in het algemeen eveneens tot positieve bevindingen, hoewel dit het moeilijkst te meten terrein was, gezien de beperkte tijd van het onderzoek.

Geleerde lessen

Ondanks de krappe tijdspanne van twee jaar, waarin sociale veranderingen maar moeilijk te meten zijn, levert het onderzoek veel relevante conclusies en geleerde lessen op die in de praktijk kunnen worden gebracht. Zo is naar aanleiding van dit onderzoek duidelijk geworden dat de lange termijn betrokkenheid bij partners en programma’s een belangrijke succesfactor is en dat efficiency aantoonbaar in het DNA van organisaties zit, al zou daaraan meer expliciete aandacht gegeven moeten worden.
De geleerde lessen zullen zoveel mogelijk worden toegepast bij de continuering van de programma’s.

Via het Medefinancieringsstelstel II (MFSII) ontvangen 67 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, verenigd in 20 allianties, subsidie voor directe armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.